15181211_614900208697978_4209626245334775476_n

Stretnutie zástupcov ruských a slovenských kultúrnych inštitúcií a turistických agentúr

26.11.2016 / Aktuality » Kultúra

 V Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave prebehlo 24. novembra stretnutie zástupcov ruských a slovenských kultúrnych inštitúcií a turistických agentúr a konal sa tiež okrúhly stôl na tému Moderné metódy riadenia a vzdelávacie technológie v oblasti kultúry a turizmu. Cieľom podujatia bola prezentácia turistického a kultúrneho potenciálu jednotlivých regiónov Ruska a Slovenska a diskusia o perspektívach spolupráce.
Cestu ruskej delegácie organizovala Ruská akadémia národného hospodárstva a štátnej služby pod záštitou prezidenta Ruskej federácie (RANH a ŠS) za podpory Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave a za spolupráce s rakúskou firmou PROGRESS.
Ruská delegácia, ktorá zastupovala 21. regiónov Ruska, mala možnosť stretnúť sa so zástupcami slovenských kultúrnych inštitúcií a turistických agentúr, prezentovať svoje projekty a prediskutovať so slovenskými partnermi perspektívy ďalšej spolupráce. Slovenské partnerské inštitúcie, ktoré prišli zo všetkých regiónov republiky, tiež predložili svoje možnosti.
Zástupcov ruských a slovenských kultúrnych a ustanovizní a turistických agentúr na pôde Ruského centra vedy a kultúry pozdravila riaditeľka centra pani Tatjana Mišukovskaja, radkyňa Veľvyslanectva Ruskej federácie pani N. Marejevová a prvý tajomník Veľvyslanectva pán V. Kulikov.
Počas návštevy Bratislavy mala ruská delegácia možnosť navštíviť Univerzitnú knižnicu a Medzinárodný dom umenia pre deti Bibianu.
Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že podobné podujatia sú dôležité z hľadiska nadväzovania kontaktov a ďalšieho rozvíjania plodnej spolupráce medzi našimi krajinami.