obrazok-rcnk-kurz-ruskeho-jazyka

Vyberte si svoj kurz ruského jazyka

04.04.2019 / Aktuality » Ruština

Kurz ruského jazyka v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave

A1. ÚPLNÍ ZAČIATOČNÍCI

Začneme sa učiť ruský jazyk od začiatku, krok za krokom, čítať, písať i rozprávať.

A2. ZAČIATOČNÍCI

Zopakujeme si to, čo už vieme a spravíme veľký krok vpred: naučíme sa mnoho nových slov, budeme sa zaoberať gramatikou, čítať a prekladať krátke texty, naučíme sa hovoriť po rusky a “prežiť” v rusky hovoriacom prostredí.

B1. MIERNE POKROČILÍ

V týchto skupinách sa už naši študenti neboja rozprávať po rusky, učia sa riešiť praktické problémy, ktoré prináša každodenný život. Zaoberáme sa tu nielen gramatikou a slovnou zásobou, ale aj hraním, počúvaním piesní, či pozeraním filmov v ruskom jazyku.

B1-В2. MIERNE POKROČILÍ

Výučba jazyka na tejto úrovni je veľkým krokom vpred. Rozšírenie slovnej zásoby a zložitejšia gramatika, ale aj sledovanie filmov a počúvanie textov – to všetko ako príprava k zloženiu skúšky a získaniu certifikátu. Po absolvovaní tohto kurzu sa vám bude dobre a sebavedomo komunikovať v ruštine.

B2. STREDNE POKROČILÍ

Po ukončení tohto kurzu už naši študenti vedia riešiť každodenné problémy a ľahko komunikujú s rôznymi ľuďmi na rôzne témy. Vedia si prečítať noviny a časopisy, pozerať filmy v ruštine bez titulkov, či obratne používať rôzne štýly reči.

C1. VYŠŠIE POKROČILÍ

Toto je skupina pre plynulo hovoriacich ľudí. Voľné diskusie na ľubovoľné témy, živá komunikácia, hry, spisovný písaný jazyk, sledovanie a diskusia o aktuálnom dianí – toto všetko je súčasťou C1 kurzu.

Program “Ruský jazyk biznisu”

Program je určený biznismenom spoločností, ktoré majú obchodné styky s ruskými partnermi, pracovníkom zahraničného obchodu, študentom škôl ekonomického smeru, zahraničným odborníkom a manažérom na strednej a vyššej pozícii, ktorí pracujú v ruských spoločnostiach.

Viac info na stránke RCVK.

 

Курсы русского языка в РЦНК * АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ * 2019 г.

                                          (1) Общие сведения/osobné údaje 

Фамилия/ Priezvisko ________________________________________

Имя / Meno               ________________________________________

Дата рождения / Dátum narodenia  ___________________________________________________________

Место учёбы или работы / Miesto pracoviska, štúdia _______________________________________________

                                       

                                            (2) Контактные телефоны, email и адрес

Телефон (дом./рабочий) ./ Tel.  ……………………………………………………………………………………../ ………………….………………………………………….. …………..………………

Мобильный телефон / Mob. č.  ……………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………….. ……………….………..

Адрес электронной почты / E-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………. ………. ………. ………. ………………

                             

                                        (3) Уровень языковой компетенции

 Как Вы оцениваете свой уровень знания русского языка?

Na akej  úrovni ovládate  ruský jazyk?

A0  A1  A2  B1  B2  C1

 

(4) Ваши пожелания:


а) Я хотел / хотела бы изучать русский язык/ Chcem
 sa učiť :                                       

индивидуально/ individuálne       в  группе/ v skupine

b) Меня интересует/ Mám záujem o:

бизнес-курс/ business kurz

обычный курс/ obyčajný kurz

тренинг-курс (сертификат) / príprava na certifikát

c) Предпочтительное время для занятий/ Vyhovujúci čas:

Pon/Str: 16.30 – 18.00              alebo             18.15 – 19.45

Ut/Št:     16.30 – 18.00              alebo             18.15 – 19.45

d) Какое время Вам подходит, в случае, если Вы занимаетесь индивидуально? / Aký čas Vám vyhovuje, keď sa učíte individuálne?

Дата / Dátum………………………2019         Подпись / Podpis……………………………..

 

 

Stiahnuť prílohy:

Anketa-2019.pdf