pesnia-logosk

Porota festivalu „Ruská pieseň nad Dunajom“- 2016

25.09.2016 / Konkurzy » Kultúra

Nastal čas predstaviť Vám členov poroty:

Mojisejeva Marina Dmitrijevna
Skyba Anna Vladimirovna
Masaľskaya Oľga Alexandrovna
Arslanova Maria Vladimirovna
Buryaček Michail Valerjevič

Podrobnejšie o každom z nich:

Mojisejeva Marina Dmitrijevna, autor projektu, producent a stála riaditeľka Folkovej skupiny „Talica“

Úspechy:
Laureát IV. Medzinárodnej súťaže „Interfolk“
Laureát V. Všeruskej súťaže „Hlasy Ruska“

Skyba Anna Vladimirovna, sólistka folkovej skupiny „Talica“

Úspechy:
Laureát XII. festivalu umeleckej tvorby pedagógov Moskvy v nominácii
„Majster-virtuóz“
Laureát IV. Medzinárodnej súťaže „Interfolk“
Laureát V. Všeruskej súťaže „Hlasy Ruska“
Laureát 1. stupňa IX. Všeruskej externej vokálnej a hudobnej súťaže
„Melodinka“ v nominácii „ľudový vokál“.

Masaľskaya Oľga Alexandrovna, sólistka folkovej skupiny „Talica“

Úspechy:
Laureát III Všeruskej súťaže mladých interpretov ľudovej piesne O.Kovalevej
Laureát Otvoreného festivalu študentskej tvorby „Fetos“
Diplomant Otvoreného festivalu „Šolochová jar“
Laureát IV Medzinárodnej súťaže „Interfolk“
Laureát V Všeruskej súťaže „Hlasy Ruska“
Držiteľka II ceny a špeciálneho diplomu VIII súťažného festivalu ľudového spevácko-tanečného umenia deti, mládeže a študentov „Tancuj a spievaj, Mladé Rusko!“
Laureát 1. stupni Medzinárodného festivalu slovanskej piesne „Optinská jar“
Laureát VIII Medzinárodného zborového kongresu „Chorusinside“
Laureát 1. stupňa Medzinárodnej súťaže interpretov ľudovej piesne „Venovanie Ľudmile Zykinej“
Laureát 1. stupňa V Všeruského súťažného festivalu ľudového speváckeho umenia „Večné pramene“

Arslanova Maria Vladimirovna, sólistka folkovej skupiny „Talica“, hudobná vedúca, pedagóg.

Úspechy:
Laureát XII. festivalu umeleckej tvorby pedagógov Moskvy v nominácii „Majster-virtuóz“
Laureát IV. Medzinárodnej súťaže „Interfolk“
Laureát V. Všeruskej súťaže „Hlasy Ruska“
Laureát 1. stupňa XI. Všeruskej externej vokálnej a hudobnej súťaže
„Melodinka“ v nominácii „ľudový vokál“.

Buryaček Michajil Valerjevič, harmonikár folkovej skupiny „Talica“

Úspechy:
Diplomant Všeruskej súťaže mladých hudobných interpretov na ľudových
nástrojoch D.G.Šatalova
Laureát IV. Medzinárodnej súťaže „Interfolk“
Laureát V. Všeruskej súťaže „Hlasy Ruska“
Laureát 1. a 2. stupňa rôznych súťaží a festivalov v zostave
folklórneho súboru „Lastovka“ /Moskva/