td2

Oznámený dátum akcie Totálny diktát -2017

04.02.2017 / Aktuality » Ruština

Totálny diktát je pravidelná vzdelávacia akcia a jej cieľ spočíva v upriamení pozornosti na kultúru gramaticky správne písať. Zúčastniť sa ho môžu dobrovoľne všetci záujemcovia. Podstatou akcie, ktorú spustili pred 13 rokmi dobrovoľníci v Štátnej univerzite v Novosibirsku, je možnosť dobrovoľne a bezplatne sa zúčastniť na písaní diktátu v tom istom čase v mestách Ruskej federácie aj v zahraničí. Heslo Totálneho diktátu znie: “Písať gramaticky správne je módne!”
Na výročnej konferencii organizátorov a odborníkov Totálneho diktátu, ktorá sa konala v Novosibirskej Statnej Univerzite 2 – 4 februára sa zhromaždilo viac ako 200 organizátorov projektu z 91 miest a 12 krajín. Tam bol oznámený dátum tohtoročnej akcie. V roku 2017 Medzinárodná vzdelávacia akcia “Totálny diktát” sa uskutoční 8. apríla.
Organizátori očakávajú, že v roku 2017 diktát sa bude konať v niekoľkých stovkách miest v Rusku aj v zahraničí, a text, ktorý špeciálne pre diktovanie pripravujú moderní ruskí spisovatelia, súčasne budu písať viac ako 200 tisíc ľudí.