ČASOPIS “SPOLU”

Časopis “SPOLU” – kultúrne informačne periodikum rusko hovoriacej menšiny na Slovensku, ktoré sa vydáva od roku 1999 Zväzom Rusov na Slovensku. Jeho cieľom je zachovať ruský jazyk, kultúru a tradície, napomôcť integrácii rusky hovoriacej komunity na Slovensku.

Náš časopis ako periodická tlač vychádza pri podpore vlády Moskvy a Úradu vlády SR. Vďaka tomu môže ktokoľvek si ho predplatiť za symbolickú sumu. Ročne predplatne stanovi € 12, pre dôchodcov platí cena predplatného na rok – € 6. Ak mate záujem o celoročne doručovanie nášho časopisu, stačí uhradiť vyššie uvedenú sumu na účet a odoslať informáciu o platbe spolu s vašou doručovacou adresou na  e-mail šéfredaktora.

Účet pre úhradu predplatného: IBAN: SK9811000000002661040092

Šéfredaktor Borbélyová Svetlana

e-mail: Svetlana.Borbelyova@rtvs.sk

Predchádzajúce čísla časopisu v elektronickej podobe (vo formáte PDF) sú k dispozícii pre čítanie a sťahovanie.


Čísla časopisu”Vmeste” za minulý rok 2018

 


Čísla časopisu”Vmeste” za rok 2017


Čísla časopisu”Vmeste” za rok 2016-2014.

 


Čísla časopisu”Vmeste” za rok 2013-2011.