Результаты конкурса детского рисунка “Русский фильм в школе”

07.12.2017 / Конкурсы » Новости

В школах Словакии с 6 по 12 ноября в 13-й раз проходила уже ставшая традиционной акция “Русский фильм в школе”. В этом году ребята смотрели советский мультфильм для детей – экранизацию одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена созданую студией Союзмультфильм в 1976 году. По сценарию оловянный солдатик разговаривает песнями, а чёртик из табакерки и крыса — стихами. Балерина проводит в молчании весь мультфильм и только мимикой и жестами показывает свои чувства. Говорит прозой только писатель (в начале и в конце мультфильма).

В этом году в акции «Русский фильм в школе» приняли участие ученики 22-х школ Словакии, а в конкурсе рисунка на тему мультфильма о стойком оловянном солдатике участвовало 107 детских работ. Часть из них представлены ниже, а вернисаж выставки этих работ пройдет 12 декабря в 9.00 в ZŠ Drábova 3, Košice.
Имена победителей конкурса приведены в приложенном документе.

Из рассказов учителей о том, как проходила акция «Русский фильм в школе»

Марта Янчикова, преподаватель русского языка и литературы Основной школы Каменица над Цирохой:

«Уже 13-й год мои ученики принимают участие в прекрасном воспитательно-образовательном мероприятии «Русский фильм в школе», которое ежегодно организовывает «Союз русских Кошице» и её председатель Наталья Достовалова. В кружке «Русский язык через интернет» мы провели Творческую мастерскую, в рамках которой посмотрели фильм «Стойкий оловянный солдатик». Затем провели викторину и ответили на вопросы. Каждый из учеников выбрал любимый кадр из фильма и нарисовал рисунок-иллюстрацию. В этой сказке, в отличие от многих других – зло победило над добром (сгорела и танцовщица, и солдатик), а так быть не должно. Мы должны внимательно относиться и к людям-инвалидам. Ученики нашей школы ежегодно перед Рождеством готовят программу и выступают с ней перед людьми с ограниченными возможностями. Среди них есть и дети. Важно и человечно дружить с этими детьми. В каждом классе тоже должна быть дружеская атмосфера. В конце Творческой мастерской все вместе выбрали три рисунка для конкурса.
Все ребята пришли к выводу, что «мир сказок прекрасен».

Mgr. Miroslava Chovancová, Mgr. Katarína Prevužňáková, učiteľky ruského jazyka, ZŠ Kúpeľná 2, Prešov.:

« Zasielam Vám fotky z akcie Ruský film v škole, ktorú sme so svojimi žiakmi aj tento rok s veľkou radosťou realizovali na našej ZŠ, Kúpeľná 2 v Prešove v dňoch 8.11.-9.11. 2017 v rámci vyučovacích hodín aj záujmových útvarov. Tento rok sme do akcie zapojili okrem “veľkých” žiakov aj tretiakov a štvrtákov, ktorí krásy ruského jazyka ešte len začínajú spoznávať v rámci záujmového útvaru. Táto akcia sa nám všetkým tak, ako aj po minulé roky páčila, výsledkom čoho sú kresby zaslané na Vami uvedenú adresu. Ďakujeme za možnosť zapojenia sa do súťaže. S pozdravom a želaním všetkého dobrého.»

Janka Pajgerová, učiteľka ruského jazyka

«Akcia Ruský film v škole má na Slovensku už 13-ročnú tradíciu. My sme sa do nej zapojili po prvý krát. Dvanásti žiaci našej školy – prváci, ktorí sa učia ruštinu ako svoj druhý cudzí jazyk spolu s pani učiteľkou Mgr. Jankou Pajgerovou pripravili nástenku, vyzdobili triedu samovarom a matrioškami, ktoré priniesli Danko a Kristínka. Pri úprave priestorov nám v pozadí znela ruská ľudová pieseň, o ktorú sa postarala Vikinka. Pani učiteľka najskôr všetkých po rusky privítala na tomto podujatí. Potom pani učiteľka pripomenula tie ruské slovíčka, ktoré by nám mohli pomôcť lepšie porozumieť obsahu filmu. Následne sme si už nerušene pozreli kreslený film Statočný cínový vojačik – na motívy rovnomennej Andersenovej rozprávky. Zaujala nás predovšetkým hudba, ale aj výtvarné spracovanie. Na záver sme vytvorili tri tímy – Biely, Modrý a Červený, ktoré súťažne odpovedali na kvízové otázky. Najviac sa darilo družstvu v červených tričkách v zložení Simonka, Natálka, Maťo a Peťo, ktorý odpovedali správne takmer na všetky otázky.
Hoci zvíťaziť mohol len jeden tím, radosť a dobrý pocit z vydareného popoludňajšieho programu sme mali všetci. Svojou prítomnosťou nás potešila aj pani riaditeľka Ing. Gabriela Pažická, triedna pani učiteľka Mgr. Janka Rotterová a pani Mária Lapošová. Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto peknom podujatí, srdečne ďakujeme.»

Некоторые конкурсные рисунки юных художников: