20181123_133116-2

Medzinárodné fórum rusistov v Minsku

08.12.2018 / Aktuality » Ruština

V dňoch 21. až 25. novembra sa v hlavnom meste Bieloruska v Minsku konalo medzinárodné fórum učiteľov ruského jazyka, ktoré zhromaždilo približne 300 odborníkov z 29 krajín. Témou fóra bolo “uchovávanie, podpora a propagácia ruského jazyka a kultúry v zahraničí. Na podujatí sa zúčastnili výskumní pracovníci, autori učebníc a príručiek, kultúrne osobnosti, špecialisti a učitelia. Fóra sa zúčastnila Tatiana Kubindová, predsedníčka občianskeho združenia “Ruslana”. Tu sú jej dojmy z daného podujatia:

 

“Veľmi zaujímavý a intenzívny program fóra zahŕňal konferencie, majstrovské kurzy, okrúhle stoly a diskusné kluby v nasledujúcich oblastiach:

– vyučovanie ruského jazyka ako druhého štátneho jazyka / krajiny bývalého SNŠ /

– vyučovanie ruštiny ako cudzieho jazyka

– vyučovanie ruštiny v programe vysokých škôl v zahraničí

– štúdium ruského jazyka, histórie a kultúry

Samostatnou témou bolo dobrovoľnícke hnutie “vyslanci ruského jazyka vo svete”.

Organizátori fóra nezabudli na kultúrny program. Pre účastníkov boli pripravené exkurzie, koncerty, stretnutia a gala programy s predstaveniami bieloruských kultúrnych osobností, umelcov, hudobníkov a tanečníkov.

Na záver by som veľmi rada poďakovala za danú príležitosť účasti na danom podujatí vláde Moskvy, ministerstvu zahraničných hospodárskych vzťahov Moskvy, ruskému stredisku pre vedu a kultúru na Slovensku a všetkým organizátorom. “