zastavka_fabrika_slov_2020

„Druhá Medzinárodná súťaž verbálnej kreativity pre deti žijúce v zahraničí“

28.01.2020 / Aktuality » Konkurzy

1. februára 2020 sa v Paríži začína druhá „Medzinárodná súťaž verbálnej kreativity pre deti žijúce v zahraničí“. Súťaž sa koná s grantovou účasťou Nadácie Russkiy Mir.
Súťaž podporilo Veľvyslanectvo Ruskej federácie vo Francúzsku, Ruské duchovné a kultúrne pravoslávne stredisko v Paríži, Štátny inštitút ruského jazyka pomenovaný po A.S. Puškinovi a Univerzita priateľstva národov Ruska, Koordinačná rada ruských krajanov vo Francúzsku, rusko-francúzsky denník Perspektiva a rusko-francúzske noviny Sovetnik.
Pozývajú sa na účasť v „Fabrike slov“ mladí ruskí spisovatelia zo 7 – 17 rokov žijúci mimo Ruska. Súťažiaci sú vyzvaní, aby napísali rozprávku alebo príbeh v ruštine so slovami „Peťa“ a „Jablko“ – «Петя» и «яблоко». Súťaž sa koná v dvoch nomináciách: príbeh a rozprávka.
Práce budú prijaté do 30. marca 2020. Mená výhercov budú vyhlásené 15. mája 2020.
Všetci mladí spisovatelia dostanú diplom účastníka súťaže a víťazom budú udelené ceny a suveníry. Výsledkom súťaže bude vydanie zbierky, ktorá bude obsahovať rozprávky a príbehy výhercov a ktoré môžu vidieť všetci. Odovzdávanie cien a darčekov sa plánuje počas slávnostného odovzdávania cien, ktorého dátum bude stanovený po ukončení súťaže. Výhercom, ktorí sa nemôžu zúčastniť záverečného ceremoniálu, budú zaslané odmeny.

Prvá súťaž Fabrika slov sa konala v roku 2019 z iniciatívy Parížskej školy pre ďalšie vzdelávanie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 300 detí z 25 krajín.

Podrobnosti súťaže:
Webová stránka súťaže: https://sites.google.com/site/fabrikaslovparis

Stránka FB: https://www.facebook.com/fabrikaslovparis/

Referencie: tel.: 06 61 15 39 70
mail: fabrikaslov2019@gmail.com,
affiche_fabrika_slov_2020