chram

Projekt “Cesta pamäte”

17.02.2020 / Aktuality » Deň Víťazstva

O projekte”Cesta pamäte”

Projekt “Cesta pamäte”realizuje ministerstvo obrany Ruskej federácie v rámci zoznamu pokynov schválených prezidentom Ruskej federácie na zlepšenie opatrení zameraných na udržanie pamäti tých, ktorí zomreli pri obrane vlasti. „Cesta pamäte“ je verejne prístupná jednotná databáza každého účastníka Veľkej vlasteneckej vojny.

Pamätná cesta nájde svoje pokračovanie vo forme najväčšej pamiatky s menami a portrétmi hrdinov Veľkej vlasteneckej vojny na území patriotického vojensko-vlasteneckého parku kultúry a odpočinku, kde sa dokončuje výstavba Hlavného chrámu ozbrojených síl Ruska. Do chrámového komplexu sa postaví spomienková cesta – pamätník pripomínajúci milióny mien vojnových veteránov, ktorí hrdinskí bojovali o svoju vlasť. Zápisky účastníkov doplnené portrétmi zostanú navždy v srdciach krajanov a potomkov.

Na realizáciu tejto úlohy bola vytvorená jednotná databáza, ktorá obsahuje vyhľadávanie a koreláciu relevantných fotografií o účastníkoch Veľkej vlasteneckej vojny.
Na zbieranie fotografií z rodinných archívov za účelom ich vykreslenia na pamätníku sa zúčastňujú potomkovia účastníkov Veľkej vlasteneckej vojny. Na tento účel bol na portáli vyvinutý špeciálny program, ktorý uľahčuje sťahovanie obrázkov s väzbou k osobnostiam. Pre pohodlie používateľov poskytuje portál inteligentné vyhľadávacie algoritmy, ktoré automaticky vyberajú dokumenty a informácie pre danú žiadosť o účastníkoch vojny. Všetky stiahnuté materiály budú moderované, spracované a budú korelované s existujúcimi údajmi.
„Cesta pamäte“ je neustále aktualizovaná o nové informácie a fotografie, ako aj interaktívna platforma na vytváranie rodinnej histórie.

V tejto súvislosti Vás vyzývame, aby ste využili príležitosť a zadali informácie o svojich príbuzných a priateľoch, ktorí sa zúčastnili Veľkej vlasteneckej vojny.

Aby bol portrét Vám blízkej osoby na “Ceste pamäti” stačí nahrať fotografiu na stránku DOROGA.MIL.RU a uviesť, priezvisko, meno a dátum narodenia účastníka druhej svetovej vojny.

Zároveň Vás žiadame o zaslanie vyššie uvedených informácií
a na e-mailovú adresu aparátu vojenského atašé na Veľvyslanectve Ruskej federácie na Slovensku (bratislava-mil@mid.ru), ak má správca webovej stránky DOROGA.MIL.RU ťažkosti so spracovaním.