dqcujryw4aaptnl

Výzva KSORS na uverejňovanie informácii o významných udalostiach druhej svetovej vojny

16.06.2020 / Aktuality » Deň Víťazstva

Predsedom a členom RKC a KSORS,
vedúcim združení krajanov, ktorí sú členmi KSORS

Vážení kolegovia, krajania!

Rok 2020 je vyhlásený za Rok spomienky a slávy! Veľké výročie Víťazstva ukladá všetkým nám – účastníkom Svetového hnutia ruských krajanov osobitné úlohy. Pamätajúc na predpoklady vypuknutia druhej svetovej vojny, jej udalosti a následky je dôležité, aby sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sme dali do protikladu našu jednotu, našu koordinovanú interakciu proti akumulovaným útokom na historickú pravdu a pokusom prepísať históriu.
Tieto úlohy má plniť Medzinárodný online projekt na zachovanie a šírenie informácií o prínose národov historického Ruska (ZSSR, jeho republík) k spoločnému víťazstvu vo Veľkej vlasteneckej a druhej svetovej vojne – „Hlas pamäte“.
Podstatou projektu je vytváranie a uverejňovanie informácií o významných dátumoch, bitkách, generáloch, hrdinoch a robotníkoch zázemia a tylu Veľkej vlasteneckej a druhej svetovej vojny, ktoré sa týkajú internetu, o hrôzach nacizmu a vojny – v jazyku krajiny pobytu.
Iniciatívu na implementáciu projektu uskutočnila: Regionálna koordinačná rada Afriky a Blízkeho východu (predseda E.S. Al-Vedyan); KSORS Jordanska; E. S. Kremenskaja (členka RCC ABV a KSORS Katar); Regionálne verejné hnutie v Rostove na podporu nadaných detí a talentovanej mládeže „Synergia talentov“ (vedúca O. V. Zvonareva a vedúci sieťovej interakcie RROD „Synergia talentov“ S. S. Usenko); Koordinátor hnutia nesmrteľného pluku v Edinburghu (Škótsko) N. N. Rybcova.
Podrobnejšie sa zoznámite s projektovými materiálmi kliknutím na odkaz:
projekt Hlas pamäte
Konečným produktom projektu bude mediálna kniha v cudzom jazyku, ktorá bude zverejnená 9. mája 2021 na Facebooku, YouTube, webe projektu, na webe VKSRS a ďalších mediálnych zdrojoch Svetového hnutia krajanov.
Projekt bude koordinovať podpredseda VKSRS D.M. Ngebane.
V mene VKSRS Vás žiadam, aby ste podporili túto iniciatívu našich kolegov v Hnutí a aby ste sa v maximálnej možnej miere aktívne zapojili do jej spoločnej implementácie.

S úctou,

Michail Drozdov
Predseda Svetovej koordinačnej rady
Ruských krajanov žijúcich v zahraničí