Na Slovensku sa uskutočnila štrnásta on-line konferencia krajanov

16.12.2020 / Aktuality »

V on-line formáte sa krajania Slovenska zišli na každoročnej konferencii na stránke poskytnutej Ruským centrom pre vedu a kultúru v Bratislave.

Konferenciu otvorila predsedníčka Zväzu Rusov na Slovensku Marina Galajiová.

S uvítacím prejavom sa účastníkom konferencie prihovoril Igor Bratchikov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruska na Slovensku.

Vedúci Konzulárnej sekcie ruského veľvyslanectva na Slovensku Tauras Špokjavičus hovoril o postupe pri prijímaní v konzulárnych otázkach a o špecifikách práce pri pandémii.

Vo svojich príhovoroch sa zástupcovia organizácií z rôznych regiónov Slovenska sa podelili o svoje skúsenosti s prácou pri prezentácii ruských kultúrnych tradícií, zdôraznili svoje ašpirácie a obavy. Do diskusie sa zapojil dekan Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Surgute, predseda Nadácie Slovesnosť Nikolaj Ganuščak.

Riaditeľka RCVK Inna Kuznecovová pripomenula prítomným krajanom o možnostiach prijatia krajanov na ruské univerzity v rámci kvót, ktoré každoročne prideľuje vláda Ruskej federácie.

Na záver účastníci on-line konferencie diskutovali o pracovných otázkach, perspektívnych projektoch na budúci rok a možných možnostiach ich realizácie.

konferencia-03

konferencia-02

konferencia-01

14-on-line-konferencija-sootecestvennikov