Medzinárodná rodinná akcia „Zimné rozprávky. Spoločné čítanie“

05.01.2021 / Aktuality » Mladež

Medzinárodná rodinná akcia „Zimné rozprávky. Spoločné čítanie“ sa koná v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu „IT svet v dialógu kultúr“. Ciele a úlohy projektu: vytvorenie systému efektívnej interakcie v kontexte medzinárodnej kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v rámci: • šírenia základných digitálnych poznatkov a moderných informačných technológií, programovacích techník; • formovanie schopnosti riadiť zmeny a budovanie väzieb, spolupráce na pracovisku, schopnosť efektívne pracovať v stave neistoty s neustálymi zmenami; • vytvorenie kultúry spolupráce, funkčnej interakcie; • formovanie podnikateľskej mentality a postojov, schopnosť rozhodovať sa a vytvárať hypotézy na základe prijatých, navrhovaných a meniacich sa údajov. Počas akcie deti a rodičia nielen spoznávajú rôzne krajiny, ich kultúrne charakteristiky, ale vytvárajú aj audio knihy s autormi, ktorými sú deti z rôznych krajín.

Eva Kovačová, účastníčka zo Slovenska: Vianočný čas je čarovný a rozprávkový čas. Čas na stretnutie s priateľmi, relaxáciu, sledovanie dobrých filmov a čítanie zimných rozprávok. Čas plynie a rozprávky stále pokračujú v živote vo formáte videokonferencií.

Anna Nemcova: Projekt je veľmi motivujúci a užitočný pre rodičov a deti, pre účastníkov a poslucháčov. Pripojte sa a nájdete nových priateľov a dozviete sa viac o kultúre rôznych krajín, vianočných tradíciách a rozprávkach!

Cestovanie po Slovensku

Cestovanie po Nemecku a Švajčiarsku

Cestovanie po Austrálii

Cestovanie po Španielsku

Vianočná rozprávka

Rozprávka o chladnom priateľovi

Rozprávka o obyčajnom zázraku

Rozprávka o cestovaní Alici v krajine zázrakov