Škola ruských krajanov „Mladí lídri“

23.08.2021 / Aktuality » Mladež

Od 15. do 19. augusta sa v sanatóriu a zdravotnom komplexe „Kamčia“ (Varna, Bulharsko) konala škola „Mladí lídri“ pre ruských krajanov žijúcich v zahraničí. Organizátormi boli Ministerstvo zahraničných ekonomických a medzinárodných vzťahov Moskvy a Moskovský krajanský dom.
Školu navštevilo 40 krajanov z 22 krajín (Česká republika, Chorvátsko, Francúzsko, Estónsko, Bulharsko, USA, Rusko, Cyprus, Španielsko, Holandsko, Lux, Švédsko, Lotyšsko, Litva, Belgicko, Holandsko, Portugalsko, Nórsko, Turecko, Slovensko a ďalšie).
V deň slávnostného otvorenia školy nás privítal generálny konzul Ruskej federácie vo Varne Vladimir Klimanov, zástupca vedúceho DVMS Igor Tkač, zástupkyňa riaditeľa MDC Anna Kolesnikova.
Školský program bol veľmi rozmanitý a zahŕňal prednášky, majstrovské kurzy a obchodné hry zamerané na rozvoj podnikateľských vlastností mladých vedúcich pracovníkov. Medzi prednášajúcimi boli poprední odborníci ako: Svetlana Kuznecova, odborná trénerka v oblasti medzikultúrnej komunikácie v obchode a politike, Andrey Ljakin, popredný odborník z odboru finančného riadenia a finančného práva Moskovskej vládnej univerzity, Marianna Alborova, popredná odborníčka Centra pre medzinárodnú informačnú bezpečnosť a vedeckú a technologickú politiku MGIMO Ministerstva zahraničných vecí Ruska a ďalší.
Osobne sa mi páčila diskusia „Skúsenosti s implementáciou mládežníckych projektov ruskými krajanmi žijúcimi v zahraničí“, ktorú usporiadal Igor Kočan (prezident asociácie „Ruská mládež v Amerike“). Diskusia bola veľmi zaujímavá, zistili sme, aké sviatky a akcie sa konajú v rôznych krajinách, a spoločne sme sa dohodli na zorganizovaní medzinárodnej telekonferencie – „Prehliadka Mikulášov a Snehulienok“ a ďalších spoločných projektov.
Alla Popova – docentka Katedry verejnej správy a personálnej politiky Univerzity moskovskej vlády usporiadala majstrovskú triedu „Ako viesť diskusiu“. Keďže väčšina z nás sa nezúčastnila rozpravy, získali sme najdôležitejšie informácie o tom, čo je rozprava a ako funguje. Jednou z úloh, ktoré sme spoločne vykonali, bol výber 2 vedúcich, ktorí diskutovali. Ostatní účastníci museli pozorne počúvať a pomáhať „svojim“ lídrom rýchlo sa zorientovať, vymyslieť protiargument a pokúsiť sa vyhrať.
Úloha „Okolo Kamčie za 60 minút“ nám poskytla užitočné zručnosti. Účastníci boli rozdelení do dvoch tímov, potom dostali list so súradnicami, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Práve táto hra pomohla každému z nás ukázať vodcovské kvality a cítiť tímového ducha.
Na programe bola nádherná exkurzia – návšteva starobylého mesta Nesebar, ktoré sa nachádza na pobreží Čierneho mora v Bulharsku. Nesebar je považovaný za malé mesto s viac ako 40 kostolmi, ale iba 7 kostolov je otvorených pre turistov.
Finálom podujatia bol gala – večer, na ktorom vystúpil Michail Švydkoj, prezidentský predstaviteľ pre medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Diplomy účastníkom odovzdal zástupca vedúceho DVMS Igor Tkač.
V príhovoroch rečníkov a účastníkov zazneli pozitívne pripomienky k škole „Mladí lídri“, ako aj návrhy – aby boli vzdelávacie stretnutia pre mladých krajanov pravidelné.
Som veľmi vďačná za príležitosť podieľať sa na práci školy mladých lídrov. Všetky prednášky a majstrovské kurzy boli nabité takou energiou, že sme chceli pracovať tvrdšie a pracovali sme s veľkým potešením! Za to musíme poďakovať všetkým našim úžasným lektorom.
Chcela by som poznamenať, že sme žili v komplexe „Kamčia“ – v hustom ihličnatom lese a na samom pobreží Čierneho mora. Pláž bola miestom nášho prvého zoznámenia a stretávania sa, kde sme sa vo voľnom čase kúpali, opaľovali, recitovali poéziu a spievali piesne. V Kamčii som stretla podobne zmýšľajúcich ľudí z rôznych krajín, s ktorými budeme v kontakte a budeme pracovať na spoločných projektoch. Vrátila som sa domov s novými skúsenosťami, poznatkami, myšlienkami, ktoré využijem pri organizovaní podujatí Zväzu Rusov v Košiciach. Na stretnutie v Kamčii budem dlho spomínať, považujem to za jednu z najkrajších udalostí v mojom živote!

Tatiana Ponická, členka aktívu Zväzu Rusov v Košiciach