Podanie prihlášok na vzdelávanie v Rusku od 2021

22.01.2021 / Aktuality » Mladež

Vyhlasuje sa nábor uchádzačov o štúdium na vysokých školách Ruska v akademickom roku 2021 – 2022, ktoré je hradené z ruského federálneho rozpočtu. Konkurzu sa môžu zúčastniť občania Slovenska a ruskí krajania s trvalým pobytom na území Slovenska (ktorí sú…

...čítaj ďalej
21.01.2021 / Aktuality » Žijem na Slovensku

Rozhlasový program „Žijem na Slovensku“ Od roku 2018 sa z iniciatívy Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Zväzu Rusov na Slovensku začal mesačný rozhlasový program „Žijem na Slovensku“ o živote krajanov v rámci Radio Slovakia International. Tento štátny rozhlas, ktorý…

05.01.2021 / Aktuality » Mladež

Medzinárodná rodinná akcia „Zimné rozprávky. Spoločné čítanie“ sa koná v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu „IT svet v dialógu kultúr“. Ciele a úlohy projektu: vytvorenie systému efektívnej interakcie v kontexte medzinárodnej kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v rámci: • šírenia základných digitálnych…

05.01.2021 / Aktuality » Kultúra

Dnes 3. januára 2021 sme sa opäť so svojimi priateľmi a účastníkmi (deťmi a rodičmi školy B.N.Sljusarja Školy č. 53 v Rostove na Done (Rusko), gymnázia na Slovensku v Bratislave (Anna Nemcova), ako aj s deťmi z rôznych subjektov Ruska,…

22.01.2021 / Aktuality » Mladež

Vyhlasuje sa nábor uchádzačov o štúdium na vysokých školách Ruska v akademickom roku 2021 – 2022, ktoré je hradené z ruského federálneho rozpočtu. Konkurzu sa môžu zúčastniť občania Slovenska a ruskí krajania s trvalým pobytom na území Slovenska (ktorí sú…

21.01.2021 / Aktuality » Žijem na Slovensku

Rozhlasový program „Žijem na Slovensku“ Od roku 2018 sa z iniciatívy Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Zväzu Rusov na Slovensku začal mesačný rozhlasový program „Žijem na Slovensku“ o živote krajanov v rámci Radio Slovakia International. Tento štátny rozhlas, ktorý…

05.01.2021 / Aktuality » Mladež

Medzinárodná rodinná akcia „Zimné rozprávky. Spoločné čítanie“ sa koná v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu „IT svet v dialógu kultúr“. Ciele a úlohy projektu: vytvorenie systému efektívnej interakcie v kontexte medzinárodnej kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v rámci: • šírenia základných digitálnych…

05.01.2021 / Aktuality » Kultúra

Dnes 3. januára 2021 sme sa opäť so svojimi priateľmi a účastníkmi (deťmi a rodičmi školy B.N.Sljusarja Školy č. 53 v Rostove na Done (Rusko), gymnázia na Slovensku v Bratislave (Anna Nemcova), ako aj s deťmi z rôznych subjektov Ruska,…

Zväz Rusov na Slovensku Facebook
Zväz Rusov na Slovensku
Zväz Rusov na Slovensku19 hours ago
С Днём рождения!
Zväz Rusov na Slovensku
Zväz Rusov na Slovensku2 days ago
Где эта улица, где этот дом😉
Zväz Rusov na Slovensku
Zväz Rusov na Slovensku3 days ago
Podávanie dokumentov na štúdium v Rusku bude jednoduchšie.
Od 20. januára štartuje prijímací proces pre zahraničných občanov na ruské vysoké školy. Títo majú možnosť bezplatného štúdia na základe špeciálnych kvót vlády Ruskej federácie.
Zahraniční absolventi stredných škôl žijúci mimo územia Ruskej federácie, ktorí chcú študovať na ruských vysokých školách, po prvýkrát môžu podávať prihlášky na štúdium v elektronickej podobe na webstránke štátneho informačného systému Štúdium v RF pre cudzincov (ŠIS ŠRFC). Termín podávania prihlášok je do 20. februára 2021.
ŠIS ŠRFC je nový servis – „jednotné okno“, umožňujúce plné zabezpečenie transparentného konania: od podania prihlášky, cez výberové konanie, až do poskytovania konzultácií vrátane pomoci s migračným procesom.
Výberové konanie bude mať dve etapy.
Prvá etapa – jej organizátormi sú zastupiteľstvá agentúry Rossotrudničestvo (Ruské centrá vedy a kultúry), ruské veľvyslanectvá a zahraničné zastupiteľstvá (registrácia na stránke https://education-in-russia.com, presmerovanie do systému je možné aj cez linky: https://edu.rs.gov.ru/ a https://future-in-russia.com/). Podľa výsledkov prijímacích skúšok bude zostavené poradie uchádzačov v súlade s kvótou prislúchajúcou tej-ktorej krajine.
Druhú etapu výberu si organizujú ruské vysoké školy na základe podkladov o uchádzačoch z prvej etapy výberu.
Informácie o možnostiach vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií Ruskej federácie na prijímanie zahraničných občanov v rámci kvót vlády RF získate na portáli https://education-in-russia.com.
Upozorňujeme, že zahraniční absolventi stredných škôl a ruskí krajania žijúci v zahraničí sa musia o štúdium v RF uchádzať cez ruské zastupiteľské organizácie v tých krajinách, ktorých sú občanmi.
Kontakty všetkých zastupiteľstiev agentúry Rossotruničestvo (RCVK) nájdete na webstránke tejto agentúry (http://rs.gov.ru/ru/contacts). Ak sa v niektorej krajine zastupiteľstvo agentúry Rossostrudničestvo nenachádza, výber uchádzačov o štúdium realizuje diplomatické zastupiteľstvo vrátane veľvyslanectva Ruskej federácie v danej krajine. Kontakty ruských veľvyslanectiev nájdete na webstránke Ministerstva zahraničných veci Ruskej federácie (http://www.mid.ru/ru/maps).
Ohľadne výsledkov výberového konania sa informujte v ruských zastupiteľských inštitúciách.
#rcvkBratislava
#studujvRusku
Konkurzy
Oznamy a pozvánky