foto-collage-logo

Záverečné poďakovanie

08.11.2016 / Aktuality » Kultúra

Drahí priatelia!
V poradí už VI. ročník festivalu „Ruská pieseň nad Dunajom“, ktorý sa uskutočnil v sále Kursalona kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice sa dovŕšil.

V tohtoročnom Galaprograme festivalu finalisti – víťazi výberového kola, ktorí pricestovali zo všetkých kútov Slovenska stáli na jednom pódiu s majstrami svojho odboru – folkovou skupinou TALICA z Moskvy. V prvý deň festivalu umelci z tejto úspešnej formácie viedli tvorivé dielne pre účastníkov festivalu, kde sa podelili so svojimi bohatými odbornými skúsenosťami.

Pomocou hudby človek vyjadruje najúprimnejšie myšlienky a pocity, často veľmi intímne… A to vždy nájde odozvu v ľudských dušiach. Preto kultúrne podujatia Zväzu Rusov na Slovensku slúžia nie len pre rozšírenie vedomostí o Rusku, jeho histórii a tradíciách, ale zároveň zbližujú ľudí rôznych národností.

Týmto robia ruskú kultúru blízkou a zrozumiteľnou.

Zrhnúc výsledky, chcem veľmi pekne poďakovať Vám všetkým – účastníkom, hosťom, moderátorom, organizátorom. Ešte raz všetkým Vám veľká vďaka za tento sviatok!!!
Marina Halaijova, Prezidentka Zväzu Rusov na Slovensku.

Pozrieť si všetky fotografie z festivalu.