O NÁS

zvazlogo

Organizácia „Zväz Rusov na Slovensku“  –  „Союз  русских  в  Словакии“ – bola ako občianske združenie zaregistrovaná pod č.  VVS /1-900/90-13584 Ministerstvom vnútra  SR v Bratislave 22. decembra 1997 . V súčasnosti sú členmi našej organizácie nielen obyvatelia ruskej, ale aj ukrajinskej, tatárskej, kazašskej, arménskej, bieloruskej, slovenskej a iných národností. Prijímame všetkých ľudí, ktorí ovládajú ruský jazyk. Dnes Zväz Rusov spája osem právne nezávislých regionálnych organizácií krajanov.

V súlade so „Stanovami združenia“ je hlavným cieľom Zväzu Rusov na Slovensku zachovanie národnej identity a to v oblastiach literárnej, hudobnej, histórie, publikačnej činnosti, športu ako aj vo výchovnej a vzdelávacej práci s deťmi, mladými ľuďmi a spolupráca s inými národnosťami a etnikami občanov Slovenskej republiky.