13.02.2024 / Aktuality » Ruské slovo

V piatok 9.februára v roku 2024 sa ukončil 18. ročník súťaže ruské slovo. Súťaž vyvrcholila galakoncertom. Súťaž priniesla veľa dojmov, objavila veľa mladých talentov, ktorí ukázali svoje hlboké vedomosti v ruštine. Tento sviatok ruského slova daroval nám nové priateľstva a…

12.02.2024 / Aktuality » Ruské slovo

Zakladateľom a organizátorom súťaže je Zväz Rusov Košice /predsedníčka N. Dostovalova/.
Finálového kola sa zúčastnilo 200 účastníkov z 51 škôl v SR.

04.02.2024 / Aktuality » Ruské slovo

program sa uskutoční dňa 09. februára / piatok / 2024 o 9,00 hod. v CVČ DOMINO, Popradska 86, Košice

06.12.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Dňa 1.12.2023 sa v Prešove konalo krajské kolo 18. ročníka republikovej súťaže “Ruské slovo”/Prešovský kraj. V kategóriách poézia, próza a spev s témou „Svet povolaní“ súťažilo 48 účastníkov zo základných a stredných škôl Prešovského kraja. Všetkých účastníkov pozdravila organizátorka súťaže…

25.02.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Organizátorom tohto festivalu, ktorý je obľúbený medzi deťmi študujúcimi ruský jazyk, je už sedemnásty rok po sebe Zväz Rusov v Košiciach. Účastníci rôzneho školského veku súťažia o najlepší výkon umeleckých diel v ruštine. Každý rok sa téma festivalu mení a…

07.02.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Milí priatelia! Pozývame Vás na sviatok milovníkov Ruského slova 17.02.2023! Všeci ste vítaní! S úctou Natália Dostovalová

29.01.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Premiéra krajského kola súťaže v prednese a speve v gymnáziu Rajec Gymnázium Rajec v spolupráci s mestom Rajec zorganizovali úspešný 17. ročník krajského kola súťaže v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určenej pre žiakov základných, stredných…

05.12.2022 / Aktuality » Ruské slovo

Zväz Rusov Košice, ul. Michalovská 3, Košice o r g a n i z u j e Сeloslovenské kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo* Tematika CK Ruské slovo: Мир природы / Svet prírody Poslanie…