KRAJANIA NA SLOVENSKU

Organizácie ruských krajanov na Slovensku realizujú rad významných projektov zameraných na podporu ruského jazyka, usporiadajú podujatia venované ruskej kultúre, národným tradíciám a významným udalostiam ruských dejín. Na Slovensku pôsobia také organizácie Rusov a rusky hovoriacich obyvateľov žijúcich v tejto krajine:

OZ “Ruská asociácia Berega” v Trenčíne, predsedníčka Natalia Balanova
OZ „Kalinka“ v Poprade, predsedníčka Alla Dudová;
OZ „Rossija“ v Banskej Bystrici, predsedníčka Mgr. Iveta Vrabcová;

OZ „Fonarik”,v  Martine predseda Valerij Hoč;
OZ “Beriozka” v Spišská Nová Ves predsedkyňa Irina Frajštáková
OZ „Mladá Rossija“ v Banskej Bystrici, predseda Miroslav Suchy;