KRAJANIA NA SLOVENSKU

Organizácie ruských krajanov na Slovensku realizujú rad významných projektov zameraných na podporu ruského jazyka, usporiadajú podujatia venované ruskej kultúre, národným tradíciám a významným udalostiam ruských dejín. Na Slovensku pôsobia také organizácie Rusov a rusky hovoriacich obyvateľov žijúcich v tejto krajine:

OZ “Ruská asociácia Berega” v Trenčíne
OZ „Kalinka“ v Poprade
OZ „Rossija“ v Banskej Bystrici

OZ „Fonarik”,v  Martine
OZ “Beriozka” v Spišská Nová Ves
OZ „Mladá Rossija“ v Banskej Bystrici, predseda Miroslav Suchy;