KRAJANIA NA SLOVENSKU

Organizácie ruských krajanov na Slovensku realizujú rad významných projektov zameraných na podporu ruského jazyka, usporiadajú podujatia venované ruskej kultúre, národným tradíciám a významným udalostiam ruských dejín. Na Slovensku pôsobia také organizácie Rusov a rusky hovoriacich obyvateľov žijúcich v tejto krajine:

OZ “Ruská asociácia Berega” v Trenčíne, predsedníčka Natalia Balanova
OZ „Kalinka“ v Poprade, predsedníčka Alla Dudová;
OZ „Rossija“ v Banskej Bystrici, predsedníčka Oľga Dašková;
OZ „Rossija“ v Prievidzi, predsedníčka – Sylvia Baslarová;
OZ „Rossija“ v Považskej Bystrici, predsedníčka Angela Olszowski;
KVH „Čapaev”, predseda Jozef Skalka;
OZ „Teremok“, predsedníčka – Viačeslava Sabová;mládežnícke organizácie:„Parus“ v Košiciach, predsedníčka Tatiana Ponicka;
„Iniciatíva 21“ v Košiciach, predsedníčka Natalia Lisničukova;
OZ „Mladá Rossija“ v Banskej Bystrici, predsedníčka Kristína Lettrichová Dašková;
OZ „Mladá Rossija“ v Bratislave – predseda Marek Rusiňak;
OZ „Mladá Rossija“ v Michalovce – predseda Tomaš Mladanec;