ORGANIZÁCIE

Organizácie ruských krajanov na Slovensku realizujú rad významných projektov zameraných na podporu ruského jazyka, usporiadajú podujatia venované ruskej kultúre, národným tradíciám a významným udalostiam ruských dejín. Na Slovensku pôsobia občianske združenia a organizácie Rusov a rusky hovoriacich obyvateľov žijúcich v tejto krajine:

„Zväz Rusov na Slovensku“, predsedníčka Marina Halajiová;
„Zväz Rusov – Bratislava“, predsedníčka Marína Mattelighová;
„Zväz Rusov – Košice“, predsedníčka Natalia Dostovalová;
OZ „Občina“ v Nitre, predsedníčka Marina Halajiová;
OZ „Ruslana“ v Martine, predsedníčka Maria Vladimirova;
OZ “Berega” v Trenčíne, predsedníčka Natalia Balanova;
OZ „Kalinka“ v Poprade, predsedníčka Alla Dudová;
OZ „Rossija“ v Banskej Bystrici, predsedníčka Mgr. Iveta Vrabcová
KVH „Čapaev”, predseda Jozef Skalka;
OZ „Fonarik“ v Martine, predseda Valerij Hoč;

N.O.   „Rodina”  predseda  Gulia Hornik,

mládežnícke organizácie:
OZ „Mladá Rossija“ v Banskej Bystrici, predseda Miroslav Suchý, ;