ORGANIZÁCIE

Organizácie ruských krajanov na Slovensku realizujú rad významných projektov zameraných na podporu ruského jazyka, usporiadajú podujatia venované ruskej kultúre, národným tradíciám a významným udalostiam ruských dejín. Na Slovensku pôsobia občianske združenia a organizácie Rusov a rusky hovoriacich obyvateľov žijúcich v tejto krajine:

„Zväz Rusov na Slovensku“,
„Zväz Rusov – Bratislava“,
„Zväz Rusov – Košice“,
OZ „Občina“ v Nitre,
OZ „Ruslana“ v Martine,
OZ “Berega” v Trenčíne,
OZ „Kalinka“ v Poprade,
OZ „Rossija“ v Banskej Bystrici,
KVH „Čapaev”,
OZ „Fonarik“ v Martine,

N.O.   „Rodina”

mládežnícke organizácie:
OZ „Mladá Rossija“ v Banskej Bystrici