NÁRODNOSTNÝ MAGAZÍN


narmag

Národnostný magazín – publicistická relácia zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku.

Nižšie sú uvedené odkazy na všetky relácie Národnostného magazínu, ktoré zoznamujú poslucháčov s životom rusky hovoriacej komunity na Slovensku.

Slovakia segodnya O Festivale 7.10.2021

Národnostný magazín 30.11.2020

Slovakia segonya 31.10.2020

Národnostný magazín 9.03.2020

Národnostný magazín 16.01.2017

Národnostný magazín 6.06.2016

Národnostný magazín 18.04.2016 – Z tejto relácie Národnostného magazínu sa dozviete o tom, ako študenti strednej školy  na Orave učia rusky jazyk prostredníctvom umenia. Zavítate na návštevu do slovensko-ruskej rodiny do ich malého penziónu v Západných Tatrách. Dozviete sa na aké témy diskutovali učitelia vysokých škôl z rôznych krajín na VII Medzinárodnej konferencii ruského jazyka v Ružomberku

Národnostný magazín 1.02.2016

Národnostný magazín 3.11.2014

Národnostný magazín 9.06.2014

Národnostný magazín 03.03.2014

Národnostný magazín 20.01.2014

Národnostný magazín 08.07.2013

Národnostný magazín 30.09.2013

Národnostný magazín 11.03.2013

Národnostný magazín 05.07.2011

Národnostný magazín 21.04.2009

Národnostný magazín 30.06.2009

Národnostný magazín 30.09.2008

Národnostný magazín 15.10.2007