ŽIJEM NA SLOVENSKU

Program „Žijem na Slovensku“ v Rádiu Slovakia International (ruské vydanie), vedie redaktorka a novinárka Natalia Yadryshnikova, Bratislava.

Marec 2021: hovoríme o Anne Nemcovej, učiteľke na gymnáziu I. Horova z Michaloviec.

Anna je aktívnou účastníčkou významných projektov Zväzu Rusov na Slovensku, ako sú „Ruská pieseň nad Dunajom“, „Ruské slovo“. Študenti A. Nemcovej sa úspešne zúčastnili viacerých medzinárodných projektov v ruskom jazyku. Jednou z posledných priniesla svoje výsledky aj medzinárodná olympiáda „Na začiatku bolo slovo“, ktorá sa konala pod záštitou Zväzu Rusov na Slovensku, Do finále sa prebojovali študenti gymnázia. Annu a jej študentom blahoželáme k dosiahnutým úspechom a prajeme im ďalšie úspechy!

Február 2021 : naši krajania, ktorí sa aktívne podieľajú na živote Zväzu Rusov v Košiciach

Vo februárovom programe „Žijem na Slovensku“ sa stretávame s našimi krajanmi, ktorí sa aktívne podieľajú na živote Zväzu Rusov v Košiciach (predsedníčka – Natália Dostovalová).
Denis Borodaev je dizajnér a umelec žijúci a pracujúci v Košiciach. Venuje sa kresbe, maľbe pre dušu, učí tiež základné maľovanie pre mladých ľudí, pripravuje uchádzačov o prijatie na vyššiu školu so špecializáciou kresba, maľba.
Stepan Semanzo, profesionálny herec, usporiadal ruské študentské divadlo Arbat Prešov. Pan Semanzo spolupracuje s Ruským centrom Nadácie Russkij Mir na Prešovskej univerzite.
Jaroslav Acheev nám hovorí o svojich predkoch, Donských kozákoch. Jaroslav robí veľa pre to, aby nezomrela pamiatka kozákov, ktorí zahynuli na slovenskej zemi.

 

Január 2021 : rusky hovoriace občianske združenia v Nitre

V januárovom programe hovoríme o tom, ako žije rusky hovoriaca Nitra: aké sú tu zastúpené verejné organizácie a čo robia naši krajania.

O regióne nám porozprávala Marina Halajiová, predsedníčka Zväzu Rusov na Slovensku a predsedníčka občianskeho združenia „Občina“ – Nitra.
Zakladateľ spoločnosti Izmajlov Grouр, Talgat Izmailov, je členom Koordinačnej rady krajanov na Slovensku v oblasti podnikania a jedným zo zakladateľov občianskeho združenia „Občina“, ktorá združuje krajanov v Nitre.
O klube „Čo? Kde? Kedy?“ a o knižnici s ruskými knihami nám povedala Olga Drubetskaya. Ulyana Galueva sa venuje práci s deťmi s podporou občianskeho združenia „Občina“, a „Zväzu Rusov na Slovensku“.
A manželia Roman Kolyazin a Sofia Kolyazinová hovoria o histórii a zaujímavostiach Nitry a atmosfére ruskej komunity.

 

December 2020 : sviatočné vydanie – Nový rok, Vianoce, darčeky

Program je venovaný záveru roka, posledným významným udalostiam Zväzu Rusov na Slovensku a príprave a konaniu novoročných jedličiek a pravoslávnych Vianoc.
Jednou z významných udalostí je usporiadanie on-line konferencie krajanov, v rámci ktorej sa zoznámili krajania s novým veľvyslancom Ruska na Slovensku I.B. Bratčikovom, ako aj diskusia s konzulom T.L. Špokjavičiusom o vízových témach a cestovaní do Ruska v kontexte pandémie, ktorá je relevantná pre krajanov žijúcich na Slovensku. Vyriešili sa technické otázky komunikácie s veľvyslanectvom, konzulátom, ako aj koordinačnou radou krajanov. Vystúpenie zástupcov verejných organizácií z rôznych miest bolo potvrdením tvorivého ducha krajanov a ich vysokej aktivity.
Aké darčeky tento rok čakajú na školákov? Do konca roka bilingválne gymnáziá a školy opakovane dopĺňali svoje knižnice knihami, ktoré dostali darom od Zväz Rusov na Slovensku s podporou moskovskej vlády. Tento rok učiteľov vzdelávacích inštitúcií príjemne prekvapil vynikajúci výber beletrie v ruštine. Ale to nie sú všetky dary: Zväz Rusov na Slovensku a moskovská vláda pripravili pre deti krajanov neobvyklé darčeky pre deti krajanov: ich súčasťou budú knihy aj špeciálny kalendár Zväzu Rusov, ako aj skutočné ruské sladkosti..

 

November 2020 : o činnosti občianskych združení v roku 2020

Hosťami štúdia sú zástupcovia Zväzu Rusov na Slovensku. Rozhovor o tom, čo robia občianske združenia na Slovensku, pre čo bol tento náročný rok významný. Natalia Balanova, členka Koordinačnej rady krajanov na Slovensku, urobila všeobecný prehľad o činnosti organizácií. Marina Halajiová, predsedníčka Zväzu Rusov na Slovensku, hovorila o jednej z najvýznamnejších udalostí, o festivale „Ruská pieseň nad Dunajom“. Natalia Dostovalová, prezidentka Zväzu Rusov – Košice poskytla Informácie o svojich projektoch: o celoslovenskej súťaži recitátorov „Ruské slovo“ a tábore „Buratino“. Natalia Balanova zhrnula toto stretnutie rozprávaním o tom, čo sa deje s rusky hovoriacou komunitou v rôznych regiónoch Slovenska.

 

Október 2020 : Kino tábor – 2020 s umelcom Miratom Urazaevom

Program je o jedinečnom projekte pre rusky hovoriace deti v Európe – Kinotábor, ktorý organizuje a realizuje Zväz Rusov na Slovensku v spolupráci s najlepšími špecialistami v oblasti kinematografie žijúcimi v Rusku a ďalších krajinách. Tento rok sa tábor napriek zložitej situácii v dôsledku pandémie koronavírusu uskutočnil. Program bolo treba trochu zostrihať. Hlavným špecialistom, ktorý pracoval s deťmi, bol umelec z Českej republiky Mirat Urazaev. Účastníkmi relácie sú Natalya Balanova, členka koordinačnej rady krajanov, ktorá hovorila o samotnom projekte, a Mirat Urazaev, ktorý hovoril o sebe, svojej práci a zdieľal svoje dojmy o Kinotábore, o mládeži.

21.01.2021 / Aktuality » Žijem na Slovensku

Rozhlasový program „Žijem na Slovensku“ Od roku 2018 sa z iniciatívy Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Zväzu Rusov na Slovensku začal mesačný rozhlasový program „Žijem na Slovensku“ o živote krajanov v rámci Radio Slovakia International. Tento štátny rozhlas, ktorý…