Ruské slovo

russkoe-slovo

Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku určená pre žiakov základných a stredných škôl. Ruské slovo je celoštátnou postupovou súťažou /školské, krajské a celoslovenské kolo/, s možnosťou účasti na medzinárodnom umeleckom festivale. Táto súťaž v priebehu 10 rokov získala obrovskú popularitu nielen medzi občanmi ruskej, ukrajinskej, bieloruskej a iných národností, ale aj medzi Slovákmi. Zúčastňujú sa na nej mladí umelci z celého Slovenska.
Ruské slovo je postupová súťaž vyhlasovaná každoročne Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sa organizuje pre žiakov 2. stupňa základných škôl a všetkých druhov a typov stredných škôl.

Ruské Slovo – 2019

 

 

Ruské Slovo – 2018


Ruske Slovo – 2017

Podmienkou účasti žiakov vo vyšších kolách je ich úspešná účasť v nižších kolách súťaže Ruské slovo v súlade s organizačným poriadkom tejto súťaže. Súťaže vo vyšších kolách (krajské a celoštátne) sa môžu zúčastniť víťazi na základe výsledkov z predchádzajúcich súťažných kôl. Účastníkmi krajskej a celoštátnej súťaže sú žiaci 2. stupňa základných škôl a stredných škôl, ktorí zašlú organizátorovi prihlášku a vo vyhlásených kategóriách splnia interpretačné podmienky účasti a predpísané propozície.

Školské kolá súťaže Ruské slovo organizujú školy (základné a stredné) na základe dobrovoľnosti. Školské kolo súťaže spravidla riadi a organizuje predmetová komisia cudzích jazykov, ktorú touto funkciou poverí riaditeľ školy. Krajské kolo súťaže Ruské slovo v spolupráci s príslušným Krajskými školskými úradmi zabezpečuje a riadi organizátor súťaže na základe písomnej dohody so školami.

Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo organizuje a riadi v spolupráci s príslušným Krajským školským úradom a celoštátnou súťažnou komisiou organizátor súťaže, ktorým je Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice, na čele so zriaďovateľkou tohto gymnázia, ktorou je Mgr. Natália Dostovalová, CSc.

Súčasťou súťaže na všetkých úrovniach sú prednášky, besedy, hudobné koncerty účastníkov, ako aj odborné semináre a stretnutia. Súťaž je založená na systematickej práci s talentovanou mládežou, podporuje ich súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí. Je to veľmi zaujímavá umelecká súťaž – a nielen pre ruskú národnostnú menšinu.

Súťaž je organizovaná ako prehliadka žiakov — recitátorov a spevákov. Ako nám prezradili organizátori súťaže, poslaním súťaže Ruské slovo je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova na školách, prehlbovať záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti, estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručností žiakov.

Organizátori súťaže sa taktiež snažia viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, podnecovať cudzojazyčnú tvorivosť žiakov, vytvárať trvalý vzťah k ruskej poézii a próze. Táto súťaž a fakticky festival je to svojrázna a pestrá  propagácia ruskej kultúry, hodnotnej literatúry, hraného slova, spevu a hudby.

Čo sa týka vyučovania ruštiny, podobná súťaž umožňuje pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky, získané na súťažiach žiakov, na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ruskom jazyku. A keďže mladí talenty vystupujú nielen na Slovensku, je tu pre nich možnosť úspešne reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach v prednese poézie a prózy, spevu a hraného slova v ruskom jazyku.

Aktuálne spravy o priebehu a výsledkoch súťažných kol čítajte aj v oficiálnom profile konkurzu na Facebook:  Ruské slovo

Fotoreportáže finálnych kol sútaže, ktoré prebiehali v rokoch 2007-2017 môžete pozrieť tu.

Organizačný poriadok celoslovenskej súťaže RUSKÉ SLOVO

v-maskach
27.10.2020 / Aktuality » Konkurzy

Vážení učitelia, účastníci a priatelia! Organizácia krajských kôl súťaže Ruské slovo (téma: Družná rodina!/ Дружная семья!) je v plnom prúde. Epidemiologická situácia nám nedovoľuje sa stretnúť, preto sme sa dohodli s koordinátormi krajských kôl, že súťaž bude prebiehať v dištančnej…

kp_0180
14.10.2020 / Aktuality » Mladež

Zväz Rusov Košice pripravuje 15. ročník súťaže Ruské slovo Tematika CK Ruské slovo: Družná rodina / Дружная семья Téma súťaže je venovaná rodine a rodinným hodnotám Termíny pre uskutočnenie jednotlivých kôl: Školské kolo – december 2020 – január 2021/ podľa…

%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8c
15.05.2020 / Aktuality » Deň Víťazstva

Na Slovensku sa konala akcia venovaná 75. výročiu víťazstva nad fašizmom – jedná sa o flash mob na internete # Vďakazamier # Spasibozamir #. Iniciátorom akcie bol Zväz Rusov Košice, ktorý propaguje ruský jazyk a kultúru na Slovensku už 17…

kp_0180
02.03.2020 / Aktuality » Konkurzy

28. februára 2020 sa v Košiciach uskutočnila 14. celoslovenská súťaž recitátorov a spevákov v ruskom jazyku „Ruské slovo“, na ktorej sa zúčastnilo 150 študentov, 57 učiteľov ruského jazyka z 57 vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska. Organizátorom tejto obľúbenej celoslovenskej súťaže…

56899729_1986100144852491_3820101796060200960_o
17.02.2020 / Aktuality » Konkurzy

Zväz Rusov Košice, ul. Michalovská 3, Košice o r g a n i z u j e celoslovenské kolo 14. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo* Tematika CK Ruské slovo: Ďakujeme za mier! / Спасибо за…

82102567_2494506870678480_2274651655335051264_o
26.01.2020 / Aktuality » Mladež

Galina Pavlíková pre Ruské slovo Košice, Slovensko 19. januára 2020 Ďakujeme organizátorom súťaže Ruské slovo za možnosť zúčastniť sa na takej zaujímavej udalosti plnej pocitov a emócií. Výkony účastníkov sa nám veľmi páčili. Nejde iba o súťaž, ale o skutočnú…

001
13.06.2019 / Aktuality » Ruské slovo

V dňoch 3. – 5. júna sa v Jalte konalo V-medzinárodné humanitárne fórum v Livadii. Táto udalosť bola v rovnakom čase ako Krymská jar a je tiež hybnou silou rozvoja polostrova. Fórum Livadii sa koná pod záštitou predsedníčky Rady federácie…

56627438_1978260998969739_2069701536866369536_n
07.04.2019 / Aktuality » Fotoalbum

13. ročník Celoslovenskej súťaže “Ruské slovo” dokončil svoju prácu v Košiciach 5.apríla. Suťaže sa zúčastnilo 177 žiakov a študentov, 67 učiteľov zo 64 škôl na Slovensku. Ruske slovo video Organizátorom tejto populárnej súťaže je Zväz Rusov Košice, s finančnou podporou…