Ruské slovo

russkoe-slovo

Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku určená pre žiakov základných a stredných škôl. Ruské slovo je celoštátnou postupovou súťažou /školské, krajské a celoslovenské kolo/, s možnosťou účasti na medzinárodnom umeleckom festivale. Táto súťaž v priebehu 10 rokov získala obrovskú popularitu nielen medzi občanmi ruskej, ukrajinskej, bieloruskej a iných národností, ale aj medzi Slovákmi. Zúčastňujú sa na nej mladí umelci z celého Slovenska.
Ruské slovo je postupová súťaž vyhlasovaná každoročne Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sa organizuje pre žiakov 2. stupňa základných škôl a všetkých druhov a typov stredných škôl.

Ruské Slovo – 2019

 

 

Ruské Slovo – 2018


Ruske Slovo – 2017

Podmienkou účasti žiakov vo vyšších kolách je ich úspešná účasť v nižších kolách súťaže Ruské slovo v súlade s organizačným poriadkom tejto súťaže. Súťaže vo vyšších kolách (krajské a celoštátne) sa môžu zúčastniť víťazi na základe výsledkov z predchádzajúcich súťažných kôl. Účastníkmi krajskej a celoštátnej súťaže sú žiaci 2. stupňa základných škôl a stredných škôl, ktorí zašlú organizátorovi prihlášku a vo vyhlásených kategóriách splnia interpretačné podmienky účasti a predpísané propozície.

Školské kolá súťaže Ruské slovo organizujú školy (základné a stredné) na základe dobrovoľnosti. Školské kolo súťaže spravidla riadi a organizuje predmetová komisia cudzích jazykov, ktorú touto funkciou poverí riaditeľ školy. Krajské kolo súťaže Ruské slovo v spolupráci s príslušným Krajskými školskými úradmi zabezpečuje a riadi organizátor súťaže na základe písomnej dohody so školami.

Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo organizuje a riadi v spolupráci s príslušným Krajským školským úradom a celoštátnou súťažnou komisiou organizátor súťaže, ktorým je Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice, na čele so zriaďovateľkou tohto gymnázia, ktorou je Mgr. Natália Dostovalová, CSc.

Súčasťou súťaže na všetkých úrovniach sú prednášky, besedy, hudobné koncerty účastníkov, ako aj odborné semináre a stretnutia. Súťaž je založená na systematickej práci s talentovanou mládežou, podporuje ich súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí. Je to veľmi zaujímavá umelecká súťaž – a nielen pre ruskú národnostnú menšinu.

Súťaž je organizovaná ako prehliadka žiakov — recitátorov a spevákov. Ako nám prezradili organizátori súťaže, poslaním súťaže Ruské slovo je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova na školách, prehlbovať záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti, estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručností žiakov.

Organizátori súťaže sa taktiež snažia viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, podnecovať cudzojazyčnú tvorivosť žiakov, vytvárať trvalý vzťah k ruskej poézii a próze. Táto súťaž a fakticky festival je to svojrázna a pestrá  propagácia ruskej kultúry, hodnotnej literatúry, hraného slova, spevu a hudby.

Čo sa týka vyučovania ruštiny, podobná súťaž umožňuje pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky, získané na súťažiach žiakov, na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ruskom jazyku. A keďže mladí talenty vystupujú nielen na Slovensku, je tu pre nich možnosť úspešne reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach v prednese poézie a prózy, spevu a hraného slova v ruskom jazyku.

Aktuálne spravy o priebehu a výsledkoch súťažných kol čítajte aj v oficiálnom profile konkurzu na Facebook:  Ruské slovo

Fotoreportáže finálnych kol sútaže, ktoré prebiehali v rokoch 2007-2017 môžete pozrieť tu.

Organizačný poriadok celoslovenskej súťaže RUSKÉ SLOVO

27.10.2021 / Aktuality » Ruské slovo

Tematika CK Ruské slovo: В мире сказок/ Svet rozprávok / Krajské kolo ONLINE: Banská Bystrica – 9.december 2021/ Mgr. Alla Borisenkova, borisenkova@sukromnygympel.sk Prešov – 18.január 2022/ Mgr. Tatiana Ponická, ruskeslovopo@gmail.com Košice – 25.január 2022/ Mgr. Adriana Lauffová, ruskeslovoke@gmail.com Vráble –…

02.09.2021 / Aktuality » Mladež

Drahí priatelia! Blahoželám vám k Dňu znalostí a k novému školskému roku! Nech tento rok Vám prinesie dlho očakávané zábavné stretnutia, nových zaujímavých známych a prebudenie smädu po poznaní. Prajem vám veľa nových objavov, zaujímavých učebných hodín a verných priateľov,…

09.02.2021 / Aktuality » Mladež

15. republiková súťaž „Ruské slovo“ v online formáte 5. februára 2021 sa konala 15. republiková súťaž recitátorov a spevákov „Ruské slovo“. Tento rok dištančný formát nezabránil tomu, aby súťaž prilákala značný počet účastníkov – do súťaže prišlo 101 prihlášok jednotlivých…

05.02.2021 / Aktuality » Mladež

Zväz Rusov na Slovensku blahoželá Zväzu Rusov v Košiciach k úspešnému uskutočneniu 15. republikovej súťaže „Ruské slovo“. Drahí priatelia! Dávame vám do pozornosti videokoncerty z 15. republikovej súťaže „Ruské slovo“ s témou „Družná rodina“ vo video formáte POÉZIA – video poézia…

27.10.2020 / Aktuality » Konkurzy

Vážení učitelia, účastníci a priatelia! Organizácia krajských kôl súťaže Ruské slovo (téma: Družná rodina!/ Дружная семья!) je v plnom prúde. Epidemiologická situácia nám nedovoľuje sa stretnúť, preto sme sa dohodli s koordinátormi krajských kôl, že súťaž bude prebiehať v dištančnej…

14.10.2020 / Aktuality » Mladež

Zväz Rusov Košice pripravuje 15. ročník súťaže Ruské slovo Tematika CK Ruské slovo: Družná rodina / Дружная семья Téma súťaže je venovaná rodine a rodinným hodnotám Termíny pre uskutočnenie jednotlivých kôl: Školské kolo – december 2020 – január 2021/ podľa…

15.05.2020 / Aktuality » Deň Víťazstva

Na Slovensku sa konala akcia venovaná 75. výročiu víťazstva nad fašizmom – jedná sa o flash mob na internete # Vďakazamier # Spasibozamir #. Iniciátorom akcie bol Zväz Rusov Košice, ktorý propaguje ruský jazyk a kultúru na Slovensku už 17…

02.03.2020 / Aktuality » Konkurzy

28. februára 2020 sa v Košiciach uskutočnila 14. celoslovenská súťaž recitátorov a spevákov v ruskom jazyku „Ruské slovo“, na ktorej sa zúčastnilo 150 študentov, 57 učiteľov ruského jazyka z 57 vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska. Organizátorom tejto obľúbenej celoslovenskej súťaže…