Krajské kolo súťaže Ruské slovo v Prešove

06.12.2023 / Aktuality » Ruské slovo


Dňa 1.12.2023 sa v Prešove konalo krajské kolo 18. ročníka republikovej súťaže “Ruské slovo”/Prešovský kraj. V kategóriách poézia, próza a spev s témou „Svet povolaní“ súťažilo 48 účastníkov zo základných a stredných škôl Prešovského kraja. Všetkých účastníkov pozdravila organizátorka súťaže pani Natália Dostovalová, koordinátorka regionálnej prehliadky/Prešovský kraj Viera Nižníková a členovia poroty.
Všetkým účastníkom podujatia sa s uvítacím príhovorom prihovorila kultúrna atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Inna Viktorovna Kuznecovová.
Atmosféra súťaže bola neskutočne rozprávková, priateľská, silvestrovská. Učiteľom a deťom sa páčila veľká výstava ruských kníh a časopisov, „sladký“ stôl, kde si vyskúšali cukríky „Alenka“, „Červená čiapočka“, „Lastovička“, „Beločka“ a voňavý zimný čaj. Na záver súťaže sa žiaci stretli s Dedom Mrázom Snehulienkou a spoločne si zaspievali pieseň „V lese sa narodil vianočný stromček“.
Ďakujeme organizátorom 18. krajského kola republikovej súťaže „Ruské slovo“ za skvelú prácu pri popularizácii ruského jazyka a ruskej kultúry medzi študentmi.
Chcela by som poznamenať aktívne postavenie žiakov našej školy počas 18. ročníka súťaže Ruské slovo. Za svedomitú prípravu a tvorivý prístup k svetu krásneho slova a hudby im a ich múdrym rodičom patria slová vďaky. Veľmi ma teší, že medzi víťazmi súťaže boli aj mená mojich žiakov: Jasmina Mažeriková, Peter Terkoš, Peter Bonko. Pred nami nás čaká republikové kolo súťaže „Ruské slovo“.
K sviatku svätého Mikuláša riaditeľ našej školy pri novoročnom stromčeku opäť zablahoželal žiakom – víťazom súťaží „Ruské slovo“ a „Detský film v škole“.
Marta Jančiková, učiteľka ruského jazyka a literatúry
Základná škola Kamenica nad Cirochou