ČASOPIS “SPOLU”

Časopis “SPOLU” – kultúrne informačne periodikum rusko hovoriacej menšiny na Slovensku, ktoré sa vydáva od roku 1999 Zväzom Rusov na Slovensku. Jeho cieľom je zachovať ruský jazyk, kultúru a tradície, napomôcť integrácii rusky hovoriacej komunity na Slovensku.

Náš časopis ako periodická tlač vychádza pri podpore vlády Moskvy a Úradu vlády SR. Vďaka tomu môže ktokoľvek si ho predplatiť za symbolickú sumu. Ročne predplatne stanovi € 12, pre dôchodcov platí cena predplatného na rok – € 6. Ak mate záujem o celoročne doručovanie nášho časopisu, stačí uhradiť vyššie uvedenú sumu na účet a odoslať informáciu o platbe spolu s vašou doručovacou adresou na  e-mail šéfredaktora.

Účet pre úhradu predplatného: IBAN: SK9811000000002661040092

 

Predchádzajúce čísla časopisu v elektronickej podobe (vo formáte PDF) sú k dispozícii pre čítanie a sťahovanie.


Čísla časopisu “VMESTE” za rok 2023


 

 

Čísla časopisu “VMESTE” za rok 2022

 

Čísla časopisu “VMESTE” za rok 2021

 


Čísla časopisu”VMESTE” za rok 2020

 


Čísla časopisu”VMESTE” za rok 2019

 


Čísla časopisu”VMESTE” za  rok 2018

 


Čísla časopisu”VMESTE” za rok 2017


Čísla časopisu”VMESTE” za rok 2016-2014.

 


Čísla časopisu”VMESTE” za rok 2013-2011.

11.04.2020 / Aktuality » Časopis “Spolu”

Vážení priatelia! Teraz mnohí z nás pracujú na diaľku. Všetke deti, školáci a študenti sedia doma. Mnoho rodičov je spolu s nimi. Pri príprave nového čísla VMESTE som Vás chcela požiadať, aby ste mi poslali svoje fotografie a komentáre, ako…