Dňa 9.2.2024 sa v Košiciach uskutočnil 18. ročník republikovej súťaže „Ruské slovo“

12.02.2024 / Aktuality » Ruské slovo


Vpred, “Ruské slovo”!

Dňa 9.2.2024 sa v Košiciach uskutočnil 18. ročník republikovej súťaže „Ruské slovo“. Zakladateľom a organizátorom súťaže je Zväz Rusov Košice /predsedníčka N. Dostovalova/.
Finálového kola sa zúčastnilo 200 účastníkov z 51 škôl v SR.
Každý rok sa zhromažďujú milovníci ruského slova, aby ukázali svoje schopnosti v rôznych kategóriách: poézia, próza, sólový spev, skupinový spev. Pestrý je aj vek účastníkov: od 6 do 20 rokov je tu aj kategória učiteľov a rodičov. Rusky hovoriaci účastníci sú hodnotení samostatne. Tento rok bola témou súťaže „Svet povolaní“.
Účastníkom súťaže sa uvítacím listom prihovoril mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR I. B. Bratčikov.

V súčasnosti je povolaní toľko, že sa to nedá spočítať. Život sa mení, profesie sa menia. Niektoré starnú a zmiznú, iné sa objavia. Z vystúpení účastníkov sme sa dozvedeli o práci učiteľa a lekára, stavbára a letušky, tasára a kozmonauta… Téma je potrebná a mimoriadne zaujímavá – vybrať si svoju cestu životom, nájsť si povolanie podľa svojich predstáv, čo môže byť dôležitejšie?
Vysoká úroveň prípravy, zaujímavé kostýmy, choreografie, vlastná tvorba a dokonca aj výkony pedagógov v kategórii pedagóg…
Sviatok sa vydaril! Uvidíme sa na budúci rok!
Vpred, “Ruské slovo”! Len dopredu!

Mgr. Nemcová Anna DiS.art.,
učiteľ ruského jazyka
Gymnázium P. Horova Michalovce, Masarykova 1