slovensko-ruska-zs

Prvá základná slovensko-ruská škola sa otvorila V Bratislave

28.09.2017 / Aktuality » Ruština

Začiatkom septembra v bratislavskej Petržalke pre prváčikov otvorila svoje dvere prvá základná, slovensko-ruská škola na Slovensku. Je to zároveň aj jediná škola v strednej Európe, kde sa vyučuje bilingválne. Mária Babinská sa vybrala medzi prváčikov.
Časť 1:

Nápad vznikol už pred troma rokmi. No až teraz sa zrealizoval. Slovensko – ruská základná škola v Bratislave otvorila svoje brány v septembri. Sídlo si našla v budove na Strečnianskej ulici v Petržalke, kde si prenajala jednu triedu s jedným kabinetom. Do prvého ročníka nastúpilo 6 detí rôznych národností, slovenská, francúzska, ukrajinská, anglická, kazašská, či ruská. Malých žiakov učia dve učiteľky. Mária Babinská oslovila zriaďovateľa školy Jozefa Baču.
Časť 2:

Na novej slovensko – ruskej základnej škole začínajú žiaci vyučovanie o 8.30 hod. A akú majú budúcnosť absolventi tejto školy? Okrem klasického všeobecného vzdelania, mali by excelovať nielen v ruštine a slovenčine, ale aj v angličtine.

Zdroj: reginazapad.rtvs.sk