18.02.2021 / Aktuality » Konkurzy

Ruské centrum Európskej nadácie pre slovanské písmo a kultúru v Bratislave pozýva na festival školákov vo veku 12 – 18 rokov, ktorí študujú ruštinu ako cudzí jazyk. Organizátor: Moskovské centrum pre kvalitu vzdelávania. Každoročný medzinárodný festival ruského jazyka je vzdelávacou…

16.02.2021 / Aktuality » Konkurzy

Svet čelí utrpeniu: nerozpoznávanie hraníc a majetkov, covid prenikol na všetky kontinenty. Ak chceme úspešne bojovať proti pandémii, mnoho krajín dočasne prešlo na dištančné vzdelávanie žiakov a študentov. Lekcie online sa stali realitou. Digitálna škola zároveň dala šancu na novú…

16.02.2021 / Aktuality »

Pozývame vás na medzinárodnú konferenciu o zachovaní, podpore a propagácii ruskej kultúry a ruského jazyka v zahraničí. Organizátor: Oddelenie zahraničných ekonomických a medzinárodných vzťahov mesta Moskva (DVMS). Na konferencii sa zúčastnia zástupca vedúceho DVMS Igor Tkach, podpredseda rady ministrov Krymskej…

15.02.2021 / Aktuality » Kultúra

Novoročné sviatky v organizáciách Zväzu Rusov na Slovensku neboli z dôvodu obmedzení rovnaké ako obvykle. Naši aktivisti nemali možnosť usporiadať slávnostné divadelné predstavenia pre veľké skupiny detí, ale stalo sa to v malých skupinách aj v rodinách a sme radi,…

11.02.2021 / Aktuality » Konkurzy

Vážení kolegovia a priatelia! Oznamujeme vám začatie prijímania žiadostí o účasť na I. medzinárodnom festivale talentov „Unison“ Realizovaného s podporou Generálneho konzulátu Ruska v Solúne v kultúrno a kreatívnom centre “Matrioška”! ☑️ Termín uzávierky prihlášok je 14. marca 2021 Budeme…

09.02.2021 / Aktuality » Mladež

15. republiková súťaž „Ruské slovo“ v online formáte 5. februára 2021 sa konala 15. republiková súťaž recitátorov a spevákov „Ruské slovo“. Tento rok dištančný formát nezabránil tomu, aby súťaž prilákala značný počet účastníkov – do súťaže prišlo 101 prihlášok jednotlivých…

05.02.2021 / Aktuality » Mladež

Zväz Rusov na Slovensku blahoželá Zväzu Rusov v Košiciach k úspešnému uskutočneniu 15. republikovej súťaže „Ruské slovo“. Drahí priatelia! Dávame vám do pozornosti videokoncerty z 15. republikovej súťaže „Ruské slovo“ s témou „Družná rodina“ vo video formáte POÉZIA – video poézia…

25.01.2021 / Aktuality » Kultúra

Projekt „Vývoj a implementácia nových metód diaľkového ponorenia do ruských dejín a kultúry, vrátane fungovania online škôl v ruštine“ realizuje Medzinárodný inštitút na ochranu práce na základe pokynov Ministerstva školstva Ruskej federácie . Hlavným cieľom projektu je propagácia hodnôt ruskej…