VI. medzinárodá čitateľská súťaž Dobrá poviedka.

10.09.2023 / Aktuality » divadlo

 

Prijímanie žiadostí o účasť vo výbere do VI. medzinárodnej čitateľskej súťaže Dobrá poviedka.
Súťaž je otvorená pre študentov študujúcich divadelné umenie v Rusku a v zahraničí, ako aj pre ruských a zahraničných profesionálnych hercov a učiteľov špeciálnych disciplín (do 33 rokov).
Cieľom súťaže je vytvárať podmienky pre rozvoj profesionálnej interkultúrnej komunikácie, popularizovať divadelnú kultúru, rozvíjať medziregionálne a medzinárodné odborné väzby medzi tvorivými vzdelávacími inštitúciami.
Víťazi kvalifikačného (externého) kola sa zúčastnia finálového (interného) kola, ktoré sa bude konať v Minsku 25. – 29. októbra 2023.
Prihlášky je potrebné podať najneskôr do 30. septembra 2023.
Cestovné, ubytovanie a strava pre súťažiacich, ktorí nemajú trvalý pobyt, hradí hostiteľ.

Pravidlá a prihlášku si môžete stiahnuť z odkazu (https://disk.yandex.ru/d/1sn-LyVwMwltFg.