logo_50

Medzinárodná súťaž v ruskom jazyku „Artek-2017“

23.02.2017 / Konkurzy » Mladež

Štátny inštitút ruského jazyka A.S.Puškina v Moskve pozýva zahraničných pedagógov a študentov k účasti na Medzinárodnej súťaži v ruskom jazyku „Artek-2017“.

Súťaž usporiada Puškinov Inštitút v spolupráci s Medzinárodným detským centrom Artek s podporou Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie. Na základe výsledkov kvalifikačnej fázy najlepšie školské tímy a pedagógovia budú pozvaní na turnus do Arteku v auguste 2017.

Prvý smer súťaže – pre zahraničných pedagógov, ktorí vyučujú ruský jazyk alebo predmety v ruskom jazyku v škole, strednej škole, krúžkoch ďalšieho vzdelávania.
Druhý smer – pre zahraničných študentov, ktorí majú záujem o štúdium ruského jazyka, ruskej histórie a kultúry.

Pre účasť v súťaži sa zahraniční pedagógovia musia prihlásiť na portáli Puškinovho Inštitútu a splniť tri úlohy:
prezentovať metodickú prípravu jednej vyučovacej hodiny alebo mimoškolského podujatia, video z fragmentu vyučovacej hodiny resp. mimoškolskej aktivity, redigovať úryvok textu s chybami.
Pre zahraničných pedagógov je naplánovaný turnus, počas ktorého budú mať možnosť zdieľať svoje skúsenosti s výučbou v ruštine vo svojich krajinách a absolvovať profesionálny program zvyšovania kvalifikácie pod vedením učiteľov z Puškinovho Inštitútu.

Pre zahraničných študentov sa predpokladá tímový formát účasti v súťaži.
Je nutné zostaviť tím z 5. až 10. osôb z jednej krajiny (školáci 11.-16. roční a jedna sprevádzajúca osoba) a zaregistrovať sa na portáli Štátneho inštitúta ruského jazyka A.S.Puškina . Úlohy výberovej fázy súťaže študenti môžu získať diaľkovo na portáli „Vzdelávanie v ruštine“ a obsahujú: video prezentáciu zúčastneného tímu, individuálne absolvovanie testu, taktiež vytvorenie tímového projektu-prezentácie „Rusko v mojom živote“. Študentov, ktorí úspešne absolvovali prvú fázu výberu, čaká nabitý program, vrátane workshopov, interaktívnych stretnutí, seminárov o ruskom jazyku, ruskej kultúre a dejinách.

Kvalifikačné kolo súťaže odštartovalo 1. februára distančne na portáli „Vzdelávanie v ruštine“ a potrvá až do 1. apríla 2017. Výsledky budú zverejnené 15. apríla 2017.

Podrobné informácie o súťaži sú k dispozícii na portáli: „Vzdelávanie v ruštine“.

Odpovede na otázky o registrácii a účasti na Medzinárodnej súťaži v ruskom jazyku získate: russia.artek@gmail.com .