Аutorská divadelná rozprávka Olgy Goch pre deti a mládež „Slnečné prasiatko“ v mestách Martin a Nitra

15.12.2023 / Aktuality » divadlo

V predvianočnej atmosfére divadelná skupina občianskeho združenia FONARIK predviedla novú autorskú divadelnú rozprávku Olgy Goch pre deti a mládež „Slnečné prasiatko“ v mestách Martin a Nitra v dňoch 9.12.2023 a 10.12.2023. Rozprávky Olgy Goch tradične sa dotýkajú súčasných problémov dospievajúcej mládeže. Ani v „Slnečnom prasiatku“ to inak nebolo. V hre sa poukazuje na veľký vplyv mobilov, internetu a iných súčasných elektronických prístrojov na voľný čas detí. Deti a mládež sa s nimi uzatvárajú do svojho virtuálneho sveta, namiesto detských hier sa hrajú s elektronickými hrami, namiesto bezprostrednej komunikácie komunikujú prostredníctvom mobilov. V internete na nich číha nebezpečenstvo rôznych podvodníkov a uchylákov. Deti sú veľmi dôverčivé a delia sa s nimi osobnou informáciou, čo sa ľahko môže zneužiť. Divadelná hra upozorňuje na toto nebezpečenstvo a taktiež prenáša deti do rozprávkovej krajiny, kde nie je internet a deti si musia sami pomôcť vlastnými vedomosťami pri riešení rôznych životných problémov. Divadelná hra j interaktívna, kde obecenstvo – diváci prostredníctvom otázok hľadajú spoločne odpovede na vyriešenie problémov. Po zvládnutí všetkých úloh, ktoré deťom dáva slnečné prasiatko, sa malí herci vracajú do svojho domova poučení o tom, že pri dôležitých rozhodnutiach je nutné spoliehať sa na seba a nie na internet.
Touto cestou chcel by som sa poďakovať autorovi, režisérovi, scenáristovi, kostymérovi Olge Goch za výnimočný divadelný zážitok, ktorý s hercami Natašou Mancovičovou, Michalom Hočom, Valerijom Hočom, Lýdiou Mancovičovou, Melániou Mancovičovou, Dianou Kosperovou, Karonou Kosperovou, Alexandrom Malčickým, Tomášom Pukym, Gabrielom Hočom a Barborou Hočovou nám pripravili. V hre odznelo desať pesničiek, ktoré nacvičila s hercami Mária Kosperová a sama ich na klavíri počas divadelnej hry sprevádzala.
Projekt bol podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.
Autor Valerij Hoč