ХIX Svetový festival mládeže a študentov sa začne v Moskve

07.10.2017 / Aktuality » Mladež

Už o týždeň 14 októbra viac ako 180 delegácií zo 150 krajín sveta sa stretnú v Moskve na otvorení 19 ročníka Celosvetového festivalu mládeže a študentstva. Organizátori Festivalu spolu s viac ako 5 000 dobrovoľníkov budu sa snažiť vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru sviatku na tomto najväčšom nešportovom podujatí.

Mládežnícke festivalové hnutie začalo v roku 1945, kedy na Svetovej konferencii mládeže v Londýne bola založená Svetová federácia demokratickej mládeže (SFDM). Prvý svetový festival mládeže a študentstva sa uskutočnil v roku 1947 v Prahe. Zúčastnilo sa ho 17 tisíc chlapcov a dievčat zo 71 krajín. Všetkých 27 festivalových dní bolo zaplnené akciami, stretnutiami, umeleckými a športovými vystúpeniami.

Hlavné podujatia tohtoročného festivalu sa uskutoční v Olympijskom parku. Mimo to kultúrny a zábavný program prebehne na niekoľkých desiatkach scén v rôznych kútoch mesta. Prvý deň festivalu bude tradične zahájený slávnostným sprievodom mládeže a študentstva v Moskve.

Diskusné program počíta s rôznymi miestami pre dialóg, vrátane verejných debát s odborníkmi, otvorených posluchární a vedeckých konferencií. Hlavnými témami budú: “Kultúra a globalizácia”, “Globálna ekonomika”, “Znalostná ekonomika”, “Rozvoj spoločenských inštitúcií”, “Politika a medzinárodnú bezpečnosť”.

Festivalu sa zúčastní viac než 20 000 mladých ľudí zo 150 krajín. Na jednom mieste sa zhromaždia mladí lídri z rôznych oblastí: zástupcovia mládežníckych nekomerčných organizácií, mladí novinári, umelecké a športové mládež, mladí inžinieri a konštruktéri, lídri mládežníckych organizácií politických strán, mladí učitelia vysokých škôl, vedúci študentské samosprávy, mladí vedci a takisto ruskí krajania a cudzinci, ktorí študujú ruský jazyk a zaujímajú sa o ruskú kultúru.

Denník festivalu v angličtine je možne sledovať tu: WFYS 2017