Sú ohlásene termíny jednotlivých kôl celoslovenskej súťaže Ruské slovo-2018

05.12.2017 / Aktuality » Konkurzy

Zväz Rusov Košice a Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice organizujú celoslovenské kolo 12. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, ktoré sa uskutoční 27. marca /utorok/ 2018 o 9:00. v EP Domino na ul. Popradskej 86 v Košiciach

Téma tohtoročnej súťaže – “Šíra ruská zem” /Бескрайние русские просторы.

Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Jej cieľom je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru. Súťaž má postupový charakter (školské, krajské, celoslovenské kolo).

Termíny pre uskutočnenie jednotlivých kôl :

Školské kola – do 20.12. 2017
Krajské kolo:

Košice – 13.02.2018 / Mgr. Adriana Lauffová, adriana.lauffova@gmail.com
Prešov – 20.02.2018 / Tatiana Ponická, ruskeslovopo@gmail.com
Poprad – 22.02.2018 / Mgr. Gulia Horník, hornikjulia@gmail.com
Bratislava – 2.03.2018 / Mgr. Inna Horvathová, i_horvathova@yahoo.com
Michalovce – 9.03. 2018 /Mgr. Anna Kaputová, kaputovaanna@gmail.com

Vyplnené prihlášky je treba poslať do 13.03.2018 na adresu: ruskeslovoslovakia@gmail.com

Stiahnuť prihlášku Prihláška RS-2018.doc
Stiahnuť detailne informácie pre účastníkovu Info učastnikom RS – 2018.doc

Súťažné kategórie :
1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl
2. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl
3. kategória – študenti stredných škôl
4. kategória – študenti vysokých škôl

Súťažné disciplíny:
1. pre jednotlivcov: prednes poézie, prednes prózy, spev /1 pieseň/
2. pre kolektívy: spev /1 pieseň/

Zásady súťaže:
1. Prezentácia jednej ukážky v časovom rozsahu:
• žiaci ZŠ a študenti SŠ a VŠ – do 6 minút
• kolektívy – do 6 minút
2. Kritériá hodnotenia:
• primeranosť a umelecky-estetická hodnota vybranej ukážky
• pochopenie a úroveň jeho umeleckej interpretácie
• kvalita jazykovej interpretácie

Detailná informácia o súťaži: na starnke
a v profile FB Ruské slovo Košice