Vyhodnotenie súťaže detskej kresby Ruský film v škole

07.12.2017 / Aktuality » Fotoalbum

Akcia “Ruský film v škole už po 13. krát prebiehala v školách Slovenska od 6. do 12. novembra. V akcií sa zúčastnili 22 školy Slovenska. Na súťaž boli poslane 107 obrázkov, ktoré ohodnotila porota.Tento rok deti sledovali kreslenú rozprávku, ktorú vytvorilo štúdio Sojuzmultfilm v roku 1976 podla príbehu Hansa Christiana Andersena “Statočný cínový vojačik”. Vyhodnotenie súťaže obrázkov akcie 13. Ročník Ruský film a zoznam víťazov nájdete v súbore.

Vernisáž výstavy sa uskutočni 12.12.2017 o 9:00 na ZŠ Drábova 3, Košice.

Zo slov učiteľov dozvieme sa o tom, ako prebiehala akcia “Ruský film v škole”

Marta Jančiková, učiteľka ruského jazyka a literatúry Zakladnej školý Kamenica nad Cirochou:

“Už 13. ročník moji študenti sa zúčastňujú nádhernej vzdelávacej a výchovnej akcie “Ruský film v škole”, ktorý každoročne organizuje Zväz Rusov Košice a jeho predsedníčka Natalia Dostovalova. V krúžku “Ruský jazyk cez internet” sme mali tvorivú dielňu, v ktorej deti sledovali kreslenú rozprávku “Statočný cínový vojačik”. Potom bol kvíz a účastníci odpovedali na otázky. Každý z žiakov si vybral obľúbený zaber z filmu a nakreslil jeho ilustráciu. V tomto príbehu, na rozdiel od mnohých iných – zlo zvíťazí nad dobrom a to by naozaj nemalo byť. Mali by sme sa tiež starať o ľudí so zdravotným postihnutím. Žiaci našej školy každý rok pred Vianocami pripravujú program a vystupujú s nim pred ľuďmi so zdravotným postihnutím. Medzi nimi sú aj deti. Je dôležité byť priateľmi s týmito deťmi. Každá trieda by mala mať aj priateľskú atmosféru. Na konci Tvorivých dielní sme spoločne vybrali tri obrázky do súťaže.
Všetci žiaci prišli ku záveru, že “svet rozprávok je krásny.”

Mgr. Miroslava Chovancová, Mgr. Katarína Prevužňáková, učiteľky ruského jazyka, ZŠ Kúpeľná 2, Prešov.:

« Zasielam Vám fotky z akcie Ruský film v škole, ktorú sme so svojimi žiakmi aj tento rok s veľkou radosťou realizovali na našej ZŠ, Kúpeľná 2 v Prešove v dňoch 8.11.-9.11. 2017 v rámci vyučovacích hodín aj záujmových útvarov. Tento rok sme do akcie zapojili okrem “veľkých” žiakov aj tretiakov a štvrtákov, ktorí krásy ruského jazyka ešte len začínajú spoznávať v rámci záujmového útvaru. Táto akcia sa nám všetkým tak, ako aj po minulé roky páčila, výsledkom čoho sú kresby zaslané na Vami uvedenú adresu. Ďakujeme za možnosť zapojenia sa do súťaže. S pozdravom a želaním všetkého dobrého.»

Janka Pajgerová, učiteľka ruského jazyka:

«Akcia Ruský film v škole má na Slovensku už 13-ročnú tradíciu. My sme sa do nej zapojili po prvý krát. Dvanásti žiaci našej školy – prváci, ktorí sa učia ruštinu ako svoj druhý cudzí jazyk spolu s pani učiteľkou Mgr. Jankou Pajgerovou pripravili nástenku, vyzdobili triedu samovarom a matrioškami, ktoré priniesli Danko a Kristínka. Pri úprave priestorov nám v pozadí znela ruská ľudová pieseň, o ktorú sa postarala Vikinka. Pani učiteľka najskôr všetkých po rusky privítala na tomto podujatí. Potom pani učiteľka pripomenula tie ruské slovíčka, ktoré by nám mohli pomôcť lepšie porozumieť obsahu filmu. Následne sme si už nerušene pozreli kreslený film Statočný cínový vojačik – na motívy rovnomennej Andersenovej rozprávky. Zaujala nás predovšetkým hudba, ale aj výtvarné spracovanie. Na záver sme vytvorili tri tímy – Biely, Modrý a Červený, ktoré súťažne odpovedali na kvízové otázky. Najviac sa darilo družstvu v červených tričkách v zložení Simonka, Natálka, Maťo a Peťo, ktorý odpovedali správne takmer na všetky otázky.
Hoci zvíťaziť mohol len jeden tím, radosť a dobrý pocit z vydareného popoludňajšieho programu sme mali všetci. Svojou prítomnosťou nás potešila aj pani riaditeľka Ing. Gabriela Pažická, triedna pani učiteľka Mgr. Janka Rotterová a pani Mária Lapošová. Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto peknom podujatí, srdečne ďakujeme.»

Niektoré súťažné kresby mladých umelcov: