Klubu Petra Veľkého a Ľudovíta Štúra

10.12.2017 / Aktuality » Vzdelávanie

“Vážení priatelia slovensko-ruskej základnej školy, otvorili sa dvere našej novej miestnosti: kultúrno-spoločenského Klubu Petra Veľkého a Ľudovíta Štúra pri našej SLOVENSKO-RUSKEJ ZŠ. Momentálny pohľad do vnútra miestnosti zatiaľ ešte nie je úplne nadchýňajúci, ale veríme, že tak, ako to bolo aj v prípade miestnosti I. A triedy, je to len otázka času a vynaloženého úsilia, aby sa miestnosť premenila na príjemné prostredie, v ktorom všetci budú radi tráviť svoj čas”, – povedal riaditeľ školy Jozef Bača. Viacej o slovensko-ruskej základnej škole môžete sa dozvedieť z jeho rozhovoru.