bilingvizm-1-820x450

Fotograficka súťaž PHOTODIPLOMACIA-2018: Deti sveta

22.03.2018 / Aktuality » Konkurzy

Milí priatelia, pozývame Vás zúčastniť sa na fotografickej súťaži PHOTODIPLOMACIA-2018: Deti sveta.
Jej hlavným cieľom je prostredníctvom fotografie rozšíriť a posilniť metódy národnej diplomacie pre posilnenie mieru, úcty a vzájomného porozumenia medzi národmi mnohonárodnostnej Ruskej federácie a národmi ostatných krajín na všetkých kontinentoch.
Hlavné podujatia súťaže sú naplánované na Medzinárodný deň detí (1. júna).
Do súťaže sa prijímanú farebné a monochromatické fotografie (vrátane čierno-bielych) s nasledujúcou tematikou:
· Deti rôzneho veku a národnosti v rôznych životných situáciách;
· Deti – poslovia mieru;
· „Deti sveta“ ako výtvor ľudstva (umelecké diela, architektonické objekty, vedecké objavy pre blaho sveta);
· Deti, ktoré zmenili svet;
· Deti ako mierotvorcovia;
· Pohľad na svet očami dieťaťa;
· Iná tematika, ktorá sa týka témy DETÍ (kids, children, babies) a SVETA/MIERU (world, universe alebo peace).

Technické parametre zasielaných prác: rozlíšenie min. 4961×3508, 300 dpi (fotografie sa budú tlačiť vo formáte A3), formát súboru JPEG. Názov súboru musí byť v nasledujúcom formáte: Krajina_PriezviskoMeno_NázovPráce
(príklad: Rusko_IvanovIvan_KvetyŽivota).
Záujemcovia o účasť vo fotosúťaži sa môžu prihlásiť do 19. apríla 2018. Čo treba spraviť, aby ste sa mohli zúčastniť súťaže?
Na elektronickú adresu rus.kult.centrum@stonline.sk zašlite maximálne 5 svojich prác, vyplnený Formulár účastníka (príloha 1), Opis fotografie (príloha 2) a fotografiu alebo naskenovaný Súhlas na účasť v súťaži (príloha 3).