Kniznicna noc 2019

Knižničná noc 2019

02.05.2019 / Aktuality » Kultúra

Knižničná noc 2019 alebo večery pod Bratislavským hradom.
V tomto roku po prvýkrát usporiadal Zväz Rusov v Bratislave detský literárny a vzdelávací večer Knižničná noc 2019. Samotná Knižničná noc sa už dlho stala tradičnou každoročnou udalosťou v Rusku, v ktorej sa knižnice (a nielen) zúčastňujú po celej krajine. Zväz Rusov v Bratislave sa rozhodol pripojiť sa k tejto akcii a 26. apríla s podporou Slovenského Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, organizovanej po prvýkrát, v múroch Ruského centra pre vedu a kultúru, knižničnej noci venovanej dielam N.V. Gogoľa, 210. výročie, ktorého narodenie tento rok oslavovali všetci milovníci ruskej literatúry. V programe večera na Lesnej lúke rozprávok deti čítali knihy a detské časopisy, recitovali básne a prózu. Spolu s hrdinami Gogoľových „Noci pred Vianocami“: Oksanou, Solochou, Vakulou a čertom, deti, ktoré sa zúčastnili večera, zvládli všetky úlohy a hádanky Dikaňkovského pátrania a našli cestu do tajnej knižnice ruského centra. Mnoho detí a ich rodičov prišlo do knižnice RCVK prvýkrát, takže sa so záujmom dozvedeli, aké bohatstvo – obrovské množstvo kníh v ruštine – je uložené a prístupné každému z nás.
Zväz Rusov v Bratislave ďakuje všetkým, ktorí pomáhali organizovať a viesť Knižničnú noc 2019 a privítajú milovníkov ruského jazyka a literatúry v našej knižnici aj v budúcom roku 2020. Uvidíme sa priatelia!
Alexander Pivovarov