sutaz-vedomosti

Súťaž – Stiahnite si vedomosti

10.02.2020 / Aktuality » Ruština

Súťaž „Stiahnite si vedomosti“

10.02.2020 sa začína prijímanie prihlášok do súťaže „Stiahnite si vedomosti“. Cieľom súťaže je zvýšiť sociálny a profesijný status pedagogických skúseností v oblasti odbornej prípravy pre digitálnu ekonomiku a stanovuje tieto ciele:

– šírenie pedagogických skúseností najlepších učiteľov ruských škôl v zahraničí;
– zvyšovanie spoločenského a profesijného postavenia učiteľov ruských škôl v zahraničí.

Súťaž sa koná medzi učiteľmi pracujúcimi v zahraničí, realizujúcimi všeobecné vzdelávacie programy v predmetoch „Matematika“, „Informatika“ a „Technológia“ v ruštine, ako aj „Ruština ako cudzí jazyk“ s využitím digitálnych vzdelávacích a metodologických komplexov, vzdelávacích simulátorov a virtuálne laboratóriá. Záverečná fáza súťaže sa bude konať v Moskve v apríli 2020. Vyslankyňa vedomostí a finalistka prvej súťaže „Stiahnite si vedomosti“ Anna Nemcová.

Všetky informácie nájdete na webovej stránke súťaže: www.knowledgeup.ru