Zaujímaví ľudia, ktorí tvoria aj v čase koronakrízy.

06.05.2020 / Aktuality » Kultúra

Volám sa Valeria Melniková. Pochádzam z mesta Doneck. Začala som spievať už v ranom detstve. Vo veku 9 rokov som sa prihlásila na vokálny krúžok v Centre pre kreativitu detí a mládeže vo Vorošilovskom okrese mesta Doneck. V roku 2008, vo veku 10 rokov, som začala chodiť do Hudobnej školy č. 1 pomenovanej po N. Leontovičovi, ktorú som ukončila v roku 2014 s vyznamenaním. Hlavným nástrojom bol klavír a predmetom výberu bol hlas, v ktorom bola mojou mentorkou Elena Vasilievna Matvienko. Na začiatku vojny som bola nútená opustiť svoje rodné mesto a presťahovala som sa so svojou rodinou do Bratislavy. V roku som 2019 ukončila bakalárske štúdium so špecializáciou anglického jazyka a hudobnej výchovy na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pokračujem v štúdiu rovnakej špecializácie v 1. ročníku magisterského štúdia. Od chvíle, keď som bola prijatá na vysokú školu do súčasnosti, som členkou Komenského zboru Univerzity Komenského. Od roku 2017 do roku 2018 som bola členkou zboru slovenského ľudového súboru Lúčnica. Momentálne chodím na hodiny operného spevu k sólistke Slovenského národného divadla Denisy Šlepkovskej.

Video obsahuje pieseň Ohník pri pamätníku Slavín, nachádzajúceho sa v Bratislave na mieste poľného cintorína na počesť vojakov Sovietskej armády, ktorí padli za oslobodenie Bratislavy od nemeckých okupačných jednotiek počas druhej svetovej vojny.
pieseň Ohník
klip natočila fotografka Natália Stariková