photo-2020-06-16-13-08-28

Múzeum Petržalského opevnenia – bunker BS-8

17.06.2020 / Aktuality » Deň Víťazstva

Ruské centrum pre vedu a kultúru v Bratislave

Na okraji Bratislavy sa nachádza najneobvyklejšie múzeum Petržalského opevnenia – bunker BS-8.
V expozícii sa nachádza história vojenských udalostí na Slovensku. Múzeum predstavuje zbrane, uniformy, pyrotechnické artefakty a veľa materiálu zo zbierok súkromných zberateľov.
Od roku 2009 je Bunker pod kontrolou spoločnosti na ochranu vojenských zariadení Petržalky, nachádza sa na hranici Slovenska a Rakúska. Práve tu, na osobitnom mieste pripomínajúcom históriu vojnových rokov, sa zástupcovia RCVK stretli so staršími študentmi bilingválneho gymnázia Ivana Horvátha z Bratislavy
, kde sa ruština študuje na intenzívnych kurzoch a niektoré predmety sa vyučujú v ruštine.
Svetlé, nezabudnuteľné turné pre školákov uskutočnil absolvent kurzov ruského jazyka na RCVK, publicista a milovník histórie Ivan Horný. Na exkurzii sa zúčastnili aj pedagogickí pracovníci gymnázia a predstavitelia verejnosti.
Riaditeľka RCVK v Bratislave Inna Kuznetsova srdečne pozdravila študentov gymnázia a poznamenala, že prehliadka Vám umožní dotknúť sa histórie druhej svetovej vojny a jej hlavných míľnikov, ktoré poznajú všetci Slováci – Slovenské národné povstanie v roku 1944 a oslobodenie Bratislavy a ďalších miest Červenou armádou v roku 1945.
Na záver študenti zase ukázali svoje znalosti o histórii Ruska a hovorili o hrdinských mestách, ktoré poznali.