Medzinárodná súťaž v umeleckom prednese a preklade s názvom AzBukiVedi

23.10.2020 / Aktuality » Konkurzy

Milí priatelia!

Pozývame Vás, aby ste sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v umeleckom prednese a preklade s názvom AzBukiVedi, ktorá sa uskutoční s podporou Ministerstva školstva Ruskej federácie. Organizátormi súťaže sú Viatské humanitné gymnázium s rozšíreným vyučovaním angličtiny a Inštitút humanitných a sociálnych vied Viatskej štátnej univerzity v meste Kirov.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky osoby bez vekového obmedzenia, ktoré nie sú nositeľmi ruského jazyka. Jedna osoba sa po zaregistrovaní môže zúčastniť súťaže vo viacerých nomináciách:

1. Umelecký prednes úryvku z prozaického diela ruskej klasickej alebo súčasnej literatúry

2. Umelecký prednes poetického diela ruskej klasickej alebo súčasnej literatúry

3. Dramatizácia úryvku prozaického diela ruskej klasickej alebo súčasnej literatúry

4. Spev piesne v ruskom jazyku

5. Umelecký preklad úryvku z cudzojazyčného literárneho diela z angličtiny do ruštiny

6. Umelecký preklad úryvku z ruského literárneho diela do cudzieho jazyka (angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, čínštiny, portugalčiny)

Podrobnejšie informácie sa dajú nájsť na stránke: https://russkiyonline.com/abv/

Účasť na súťaži je bezplatná.

Konzultácie pre účastníkov súťaže poskytuje Michajlov Piotr Alexejevič (e-mail: abv.contest@gmail.com).

Z celého srdca Vám želáme veľa úspechov!