Blahoželáme ! Zväzu Rusov v Košiciach je 17. rokov

26.11.2020 / Aktuality » Kultúra

Vážení krajania a priatelia Zväzu Rusov v Košiciach!
25. novembra sú narodeniny Zväzu Rusov v Košiciach. Máme 17 rokov. V priebehu rokov sa organizácia stala autorom a spolu s vami aj realizátorom takých projektov, ako je republiková súťaž „Ruské slovo“, kolektív ruskej piesne „Družba“, republikánska akcia „Ruský film v škole“, tábor milovníkov ruského jazyka „Buratino“, oslava Dňa Víťazstva a akciu Nesmrteľný pluk. Tieto projekty nás spájajú v spoločnej pamäti s našou krajinou, jej činmi, hodnotami a tradíciami, pomocou pri podpore a popularizácii ruského jazyka na Slovensku. Dôležitú úlohu v živote organizácie zohrávajú jej aktivisti, sú to ľudia s nevyčerpateľnou vitálnou energiou, ktorí vedia prevziať vysokú zodpovednosť, doviesť prácu do konca a tiež spájať ľudí, ako sú Liubov Gerusová, Adriana Lauffová, Alexander Rogov, Tatiana Ponická, Anna Kaputová, Janka Pajgerová, Alla Borisenková, Eliška Matušková, Inna Horvathová.
Drahí priatelia! Úprimne vám ďakujeme za aktívnu životnú pozíciu a prajeme tvorivé úspechy, šťastie a zdravie! Veríme, že nás čakajú nové zaujímavé stretnutia!
S úctou Natalia Dostovalová, predsedníčka Zväzu Rusov v Košiciach