Medzinárodný festival ruského jazyka

18.02.2021 / Aktuality » Konkurzy

Ruské centrum Európskej nadácie pre slovanské písmo a kultúru v Bratislave pozýva na festival školákov vo veku 12 – 18 rokov, ktorí študujú ruštinu ako cudzí jazyk. Organizátor: Moskovské centrum pre kvalitu vzdelávania.
Každoročný medzinárodný festival ruského jazyka je vzdelávacou a tvorivou platformou, ktorá umožňuje zahraničným študentom zdokonaliť sa v jazykových znalostiach a prejaviť svoj talent v tvorivých testoch, ako aj prispieva k zachovaniu a rozvoju ruského jazyka a jeho popularizácii v zahraničí.
Na festivale sa bude konať sedem súťaží:
Odborníci na ruský jazyk, históriu a kultúru Ruska,
Divadelná tvorivosť,
Súčasné umenie a remeslá a výtvarné umenie,
Kino a televízia pre deti a mládež,
Choreografická tvorivosť,
Vokálna a zborová tvorivosť,
Umelecké slovo.
Prihlášky sa prijímajú v neprítomnosti od 11. februára do 20. apríla 2021.
Registrácia účastníkov na webovej stránke https://mcko.ru/
Všetky príspevky musia byť odoslané do 1. júna 2021.
Kontakty: +7 (499) 638-23-52, e-mail: mcko@edu.mos.ru
Viac informácií: https://mcko.ru/pages/mezhdunarodnaya_deyatelnost#contacts