Zástupcovia Zväzu Rusov na Slovensku si prevzali ocenenia

17.04.2021 / Aktuality » Rusko

15. apríla sa na ruskom veľvyslanectve na Slovensku uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien ruského organizačného výboru „Víťazstvo“, ministerstva obrany Ruskej federácie a vládnej komisie pre krajanov v zahraničí.
Za aktívnu účasť na vlasteneckej výchove občanov a riešení sociálno-ekonomických problémov veteránov Veľkej vlasteneckej vojny bol Natalii Dostovalovej udelený diplom a medaila ruského organizačného výboru „Víťazstvo“.
Natalia Balanova získala odznak PKDSR „Odznak cti krajana“ za usporiadanie podujatí venovaných 75. výročiu víťazstva, ako aj za upevnenie rusky hovoriacej diaspóry a vlasteneckého vzdelávania mladej generácie.
Za aktívnu prácu pri zachovaní a šírenia ruského jazyka, ruských dejín a kultúry, tradícií národov Ruska, ruského vedeckého, duchovného a kultúrneho dedičstva boli diplomom PKDSR odmenení zástupcovia médií zo Zväzu Rusov na Slovensku Svetlana Borbelyova a Natalia Yadryshnikova.
Blahoželáme oceneným, prajeme im ďalšiu úspešnú prácu pri šírení ruského jazyka, kultúry a historickej pravdy na Slovensku!
napísala Natalia Yadryshnikova