Olympiáda „Na začiatku bolo slovo“

20.04.2021 / Aktuality » Mladež

Olympiádu „Na počiatku bolo slovo“ organizuje Ruská pravoslávna univerzita svätého Jána Teológa v Moskve pre žiakov 8. až 12. ročníka v predmetoch: história, spoločenské vedy, literatúra a ruský jazyk.
V roku 2021 sa po prvýkrát do olympiády zapojili zahraniční študenti z Rakúska, Nemecka, Srbska, Bulharska a Slovenska. Slovensko reprezentovali žiaci učiteľa ruského jazyka na gymnáziu P.Horova v Michalovciach.
Úlohy sa realizovali v neprítomnosti pomocou vzdialených technológií online. Prvé kolo bolo vedené formou testu a v druhom kole účastníci napísali esej na konkrétnu tému. Finálové kolo prebehlo pomocou proktoringového systému a študenti mali náročnú úlohu skontrolovať svoje počítače podľa technických parametrov, absolvovať špeciálne testy. Študenti čelili systému proktoringu prvýkrát, ale napriek tomu študenti 3. ročníka gymnázia P. Horova, Anastazia Charetska, Ema Kukurucová a Jana Benková dosiahli vynikajúce výsledky: dve prvé miesta a jedno druhé miesto!
Gratulujeme Anastazii, Eme a Jane, ako aj ich učiteľke Anne Necovej k víťazstvu!
text Natalia Yadryshnikova