„Na literárnej mape“

21.04.2021 / Aktuality » Mladež

Súťaž dištančných tvorivých diel „Na literárnej mape“ usporadúva Štátna pedagogická univerzita v Surgute, Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica), Prešovská univerzita a Euroázijská univerzita. L. N. Gumilyova v Kazachstane. Práce boli prijaté v niekoľkých kategóriách: „Čítam a rád ti poradím.“ „Rozhovor s literárnym hrdinom“, „Moja obľúbená kniha“, „K výročiu milovaného spisovateľa.“ Do súťaže sa mohli zapojiť študenti aj učitelia (v rôznych kategóriách). Gymnázium P.Horova v Michalovciach (učiteľka ruského jazyka Anna Nemcova) sa súťaže zúčastnila po druhýkrát. Učiteľka Nemcova poznamenáva, že súťaž poskytuje príležitosť získať vynikajúce skúsenosti s písaním esejí a rozvíjať tvorivý potenciál účastníkov.
V tomto roku získala tretie miesto v súťaži Simona Marcinová, druhé miesto obsadili Mária Maksová a Alexandra Ožvatová. Je to veľmi dobrý výsledok, keďže študenti gymnázií a univerzít boli v rovnakej kategórii a konkurencia bola veľmi silná!
Gratulujeme k víťazstvu študentov gymnázia P.Horova, ako aj učiteľke ruského jazyka Anny Nemcovej, ktorí získali diplom za tvorivú prácu v kategórii „Za prístup ku klasike“ a ďakovný list od organizátorov súťaže k príprave študentov!