Súťaž „Povedzte svetu o svojej vlasti“

25.05.2021 / Aktuality » Mladež

Moskva 19. 5. 2021.
Podávajte prihlášky do IV. Medzinárodnej súťaže „Povedz svetu o svojej vlasti“!
Súťaž „Povedz svetu o svojej vlasti“ je projektom vlasteneckej výchovy detí a mládeže a vytvárania priateľských medzinárodných väzieb medzi mladšími generáciami rôznych krajín.
Súťaž „Povedzte svetu o svojej vlasti“ dáva svojim účastníkom príležitosť povedať celej krajine a celému svetu o svojej vlasti, zdieľať, na čo sú hrdí, čo majú radi, čím mladý človek žije a dýcha. Účastníci si vyberú najzaujímavejšie momenty zo života svojej krajiny a povedia o nich svojim rovesníkom v zahraničí formou videoprezentácie alebo prezentácie v kreslení. Zahraniční účastníci zasa zoznamia Rusov so svojou krajiny. Zúčastniť sa môžu všetci, vekový limit nie je stanovený.
Najlepšie príspevky budú zverejnené na internetových stránkach súťaže a použijú sa na propagáciu regiónov, na rozvoj domáceho cestovného ruchu a vytváranie pozitívneho obrazu o Rusku v zahraničí.
Čo musíte urobiť?
Preštudujte si pravidlá súťaže: https://drive.google.com/file/d/1hJDQUNjK_Bp1I2p3_L88-ODL1nZ2C6NH/view
Metodické pokyny: https://drive.google.com/file/d/14bUPsEoZ2VZsESLovatrFaUKYU19cM3j/view
Stiahnite si a vyplňte súhlas so spracovaním osobných údajov: https://drive.google.com/file/d/13wmHuhNmr-SeJvC8CQIj ..
Vytvorte video alebo textovú prácu
Vyplňte žiadosť a pošlite prácu na odkaze: https://forms.gle/Di6bNzGKS2S6r1HA7
Organizátor súťaže: ANO „Inovačné centrum pre rozvoj a vzdelávanie detí a mládeže“ s informačnou podporou Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.

Preberanie prác potrvá do 1. marca 2022