Medzinárodná súťaž detskej tvorivosti „Moskva v srdci každého“

01.06.2021 / Aktuality » Mladež

Vážení krajania!

V predvečer Dňa Moskvy organizuje Oddelenie zahraničných ekonomických a medzinárodných vzťahov mesta Moskva od 31. mája do októbra 2021 medzinárodnú detskú výtvarnú súťaž „Moskva v srdci každého“.

Na účasť sú pozvané deti a dospievajúci vo veku od 7 do 17 rokov z radov ruských krajanov žijúcich v zahraničí.

Prijímajú sa práce v nasledujúcich nomináciách:
• kreslenie na tému súťaže „Moskva očami detí“;
• video s čítaním básne o Moskve vlastnej tvorby;
• video so sólovým vystúpením tematickej piesne;

Práce je možné zasielať na e-mailovú adresu: mds.konkurs@yandex.ru od 31. mája do 30. júna 2021.

Od 1. júla do 1. augusta bude pracovať porota a bude prebiehať výber účastníkov do semifinále súťaže;
od 2. augusta do 2. septembra – zhrnutie výsledkov, príprava finalistov na ich príchod do Moskvy;
September – október – slávnostné odovzdávanie cien finalistom.

Víťazi budú ocenení zájazdom do Moskvy, všetky náklady budú hradené organizátormi súťaže.

Viac informácií o podmienkach účasti nájdete v Pravidlách súťaže (v prílohe).

S pozdravom
Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku

Anketa
Pravidlá suťaže