Program finálneho kola X. Medzinárodného festivalu „Ruská pieseň nad Dunajom“

06.09.2021 / Aktuality » Ruská pieseň

X. Medzinárodný festival „Ruská pieseň nad Dunajom“
Program finálneho kola

Piatok 17. 9. 2021
12.25 – Zraz pri žel. stanici v Ružomberku, transfer do hotela Hrabovo / Malino Brdo /
13.00 – 14.00 – Ubytovanie, registrácia účastníkov
13.30 – 15.00 – Obed
15.15 – 16.00 – Otvorenie Festivalu, workshop
16.00 – 18.30 – Finálne kolo festivalu. Súťažná prehliadka
18.30 – 19.00 – Prestávka
19.00 – Vyhlásenie výsledkov prehliadky a program galakoncertu. Skúška festivalovej hymny.
20.00 – 22.00 – Občerstvenie, spoločenský večer

Sobota 18.9.2021
7.30 – 8.40 – Raňajky
9.00 – 9.40 – Presun do Ružomberka
10.00 – 12.00 – Skúška galaprogramu / voľný čas
12.00 – 13.30 – Obed
14.00 – 16.00 – Galaprogram, uzatvorenie festivalu
16.10 – 17.00 – Recepcia
17.00 – Odchod