Hlasovanie vo voľbách do Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie

10.09.2021 / Aktuality » Rusko

Odpovede konzula p.T.L. Špokjavičiusa pre časopis VMESTE

Otázka: Ako bude tentokrát organizované hlasovanie vo voľbách do Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie na území Slovenska?
Odpoveď: Na uskutočnenie volieb poslancov Štátnej dumy na území Slovenskej republiky bola vytvorená volebná miestnosť č. 8270, ktorá sa nachádza v priestoroch konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruska na adrese: Bratislava, ul. Maróthyho 3.
Hlasovacie miestnosti budú otvorené 19. septembra 2021 od 8:00 do 20:00 slovenského času. Ak chcete získať hlasovacie lístky – jeden na jeden mandát a jeden na viacmandátový volebný obvod – a zúčastniť sa hlasovania, musíte predložiť cestovný pas občana Ruskej federácie, po ktorom sa údaje o voličovi zapíšu do zoznamu voličov . Chcel by som vás upozorniť na skutočnosť, že volič má právo voliť počas volieb iba raz. V prípade odhalenia skutočnosti, že hlasoval vo viac ako jednej volebnej miestnosti, napríklad v susednom štáte, za to zodpovedá v súlade s ruskými zákonmi.

Otázka: Existujú nejaké zvláštnosti hlasovania v kontexte epidemiologických obmedzení?
Odpoveď: Počas hlasovania v priestoroch volebnej miestnosti budú dodržané potrebné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusovej infekcie. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, že prítomnosť členov komisie aj voličov vo volebnej miestnosti je možná len s ochrannou lekárskou maskou. Ak volič nemá pri sebe masku, dá sa mu pri vchode do volebnej miestnosti. Každý volič dostane po prijatí hlasovacieho lístka jednorazové guľôčkové pero. V priestoroch volebnej miestnosti bude neustále fungovať baktericídna lampa a povrchy nábytku budú ošetrené dezinfekčnými prostriedkami.

Otázka: Bude tento rok organizované predčasné hlasovanie na mieste?
Odpoveď: V súvislosti s predpokladaným zvýšením výskytu COVID-19 slovenskými inštitúciami sa tento rok na jeseň okrsková volebná komisia rozhodla neuskutočniť predčasné ukončenie hlasovania vo voľbách do Štátnej dumy.
Budeme radi, keď všetkých našich spoluobčanov uvidíme vo volebnej miestnosti 19. septembra v Bratislave. Pri tejto príležitosti by som chcel popriať všetkým čitateľom časopisu Vmeste veľa zdravia a úspechov.

Natalia Yadryshnikova