Projekt – Týždeň ruského jazyka v krajinách Európy a SNŠ

26.10.2021 / Aktuality » Kultúra

Ruské centrum v Bratislave sa aktívne zúčastňuje na projekte Týždeň ruského jazyka v krajinách Európy a SNŠ
V dňoch 25. až 29. októbra 2021 sa bude konať Týždeň ruského jazyka v krajinách Európy a SNŠ v online formáte.
Projekt sa realizuje s cieľom rozvoja medzinárodnej humanitárnej spolupráce a podpory a propagácie ruského jazyka v zahraničí výkonnými orgánmi štátnej správy Chantyjsko-mansijského autonómneho okruhu (Jugry) spolu s poprednými univerzitami rôznych krajín, zástupcami občianskych združení ako aj literárneho spoločenstva zúčastnených krajín.
Podujatie sa koná už druhý rok a nadobudlo medzinárodný charakter.
Tento rok sa z iniciatívy Ruského centra v Bratislave do Týždňa ruského jazyka zapojili vzdelávacie organizácie a občianske združenia z krajín mimo SNŠ, čím sa výrazne rozšírila geografia projektu.
Slávnostné otvorenie týždennej akcie je naplánované na 25. októbra. Online ceremoniálu sa zúčastnia zástupcovia ruského Ministerstva zahraničných vecí, organizácie Rossotrudničestvo, diplomatického zboru cudzích štátov, orgánov štátnej správy Chantyjsko-mansijského autonómneho okruhu – Jugry; vzdelávacie a verejné organizácie rôznych krajín (ako sú Rusko, Bielorusko, Kirgizsko, Kazachstan, Moldavsko, Tadžikistan, Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Španielsko, USA, Katar, Líbya, Jordánsko).
V mene Ruského centra v Bratislave a Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry s privítacím prejavom vystúpi predseda fondu prof. I. I. Bondarenko.
V rámci Týždňa ruského jazyka je naplánovaný rozsiahly program: prednášky na rôzne témy z oblasti ruského jazyka, bilingválneho vzdelávania, perspektív jeho rozvoja, ako aj semináre, lingvistická hľadačka a poetický súboj, budú sa konať tvorivé dielne a okrúhle stoly. Cieľovými skupinami projektu sú učitelia a lektori ruštiny ako cudzieho jazyka, študenti vysokých škôl a gymnázií a študenti bilingválnych škôl v zahraničí.
Osobitná pozornosť bude venovaná 200. výročiu narodenia ruského spisovateľa, mysliteľa, filozofa a publicistu F. M. Dostojevského. Vo štvrtok dňa 28. októbra sa uskutočnia tvorivé besedy o živote a diele veľkého spisovateľa, interaktívna prehliadka Štátneho literárneho múzea F. M. Dostojevského v Omsku, budú zhrnuté výsledky esejistickej súťaže na tému „Morálne poučenie F. M. Dostojevského vo vnímaní moderného čitateľa“.
Týždeň ruského jazyka je dôležitým a účinným nástrojom na podporu učiteľov ruského jazyka a literatúry, ako aj na vytvorenie priaznivej atmosféry pre zachovanie a propagáciu ruského jazyka v zahraničí.

Úplný program podujatia: program týždňa ruskéhé jazyka